Ik wens u smakelijk eten luisteraars (artikel van Mels Sluyser)

Titel
Ik wens u smakelijk eten luisteraars (artikel van Mels Sluyser)

Jaar
0

Pagina's
7Behalve de omroep was ook de krant voor Sluyser een krachtig strijdmiddel. Hij was in 1929 in dienst gekomen van het sociaal-democratisch dagblad Het Volk en schreef daarvoor o.a. een reportage over het bittere lot van de Joodse minderheden in OostEuropa. Dit verslag verscheen in 1932 tevens in boekvorm onder de titel Joden in Nood...! Een reportage. Als democraat in hart en nieren was Sluyser een principieel tegenstander van elke vorm van dictatuur zoals die zich manifesteerde in het communisme, het fascisme en het opkomende nationaal-socialisme. Toen in 1933 in Duitsland Hitler aan de macht kwam, wilde Sluyser waarschuwen voor het zijns inziens naderende onheil. De leiding van de SDAP en het NVV lieten zich door hem overtuigen dat de bevolking in haar geheel gemobiliseerd moest worden in de afwijzing van dictatoriale ideologieën.

Sluyser's opvattingen brachten hem in conflict met de VARA-secretaris Gerrit Jan Zwertbroek die naar de communistische kant neigde en sprekers van die partij voor de microfoon haalde. Toen waarschuwingen niet hielpen, werd Zwertbroek vooral door toedoen van Sluyser door het hoogste orgaan van de VARA, de Verenigingsgraad, in 1934 ontslagen. Sluyser had het duidelijk gezien, er was iets fout aan Zwertbroek. De man werd later lid van Arnold Meijers Zwart Front en diverse andere fascistische partijen en werd na de oorlog wegens landverraad tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij begon daarna een godsdienstige sekte waarin hij optrad onder de naam Broeder Gerardus Johannes die in de jaren zestig in de Amsterdamse binnenstad zendingswerk verrichtte, af en toe afgewisseld met het schrijven van antisemitische brieven aan Sluyser die toen in Bussum woonde.

Als leider van het Bureau van Actie en Propaganda voerde Sluyser van 1933 tot 1936 een landelijke campagne tegen nationaal-socialisme en communisme via het colportageblad Vrijheid, Arbeid, Brood, dat in korte tijd een zeer hoge oplage bereikte. In felle, emotionele artikelen pakte hij zijn politieke opponenten onbarmhartig aan. Toch wekte zijn ongepolijste taal op den duur bij de partijleiding weerstand. In 1936 kreeg het blad een andere redactie en werd het een propagandageschrift voor het Plan van den Arbeid. Ook in het weekblad De Groene Amsterdammer waarvan Sluyser in 1938, naast zijn redactiewerk voor Het Volk medewerker werd, waarschuwde hij herhaaldelijk tegen het gevaar van Hitler-Duitsland.

Radio Oranje

Na de Duitse inval wist Sluyser met zijn gezin op 14 mei 1940 ternauwernood via IJmuiden naar Engeland te ontsnappen. Daar kon de Nederlandse regering al spoedig van zijn ervaring als journalist en radioman profiteren. Op 7 juli werd hij chef van de Radioluisterdienst die tot taak had de radio-uitzendingen vanuit het bezette gebied op te vangen en daarover aan Nederlandse regeringsinstanties te rapporteren. Toen er plannen bestonden om via de BBC zender een Nederlandstalig programma te beginnen bedacht Sluyser daarvoor de naam 'Radio Oranje.' Later werden plannen gesmeed om bij Radio Oranje ook een satirisch programma uit te zenden. Iedereen voelde er om te beginnen veel voor, maar een knelpunt was de naam. Toen voorgesteld werd het de veelzeggende naam De Watergeus te geven zei Gerbrandy te vrezen dat deze naam de katholieke luisteraars zou kwetsen. Meyer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.