Verklaring over auteursrechten

Crescas werkt al een aantal jaren aan het digitaliseren en het online toegankelijk maken van een deel van het Joods cultureel erfgoed: boeken van Joodse auteurs en boeken over het jodendom. Veel van deze boeken dreigen in de vergetelheid te raken. Zonder de inspanningen van Crescas zouden ze in de meeste gevallen uit het zicht verdwijnen. Door ze online te plaatsen geven we ze een ‘tweede leven’ en bieden we lezers en wetenschappers een blijvende bron van informatie.

Het auteursrecht op deze werken - de Auteurswet bepaalt dat de rechten lopen tot 70 jaar na de dood van de auteur - is echter een complicerende factor. Ook voor het digitaal publiceren is vooraf toestemming nodig van de rechthebbenden. Veel van de auteurs zijn inmiddels overleden, waardoor het auteursrecht meestal bij meerdere erfgenamen ligt. Al die erfgenamen zou Crescas moeten opsporen. En hoe ouder de boeken zijn, hoe meer tijd het zoeken naar rechthebbenden ons zou kosten. Een onbegonnen karwei, waar wij jàren mee bezig zouden zijn. Dit zou de verdere opbouw van onze digitale bibliotheek aanzienlijk vertragen.

Crescas hecht groot belang aan het gratis online beschikbaar stellen van dit deel van het Joods cultureel erfgoed. Hiermee dienen we, vinden wij, een publiek belang. Wij hebben daarom een andere keuze gemaakt. Als de rechthebbenden niet bekend zijn, kiezen wij voor ‘opt-out’ in plaats van ‘opt-in’. Dat wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat de rechthebbenden geen bezwaar hebben tegen het opnemen van hun werken in de digitale bibliotheek. Mocht dit toch het geval zijn, dan verzoeken wij die rechthebbenden contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u hier.