Auteur /Meyer Sluyser

Korte levensbeschrijving van Auteurhttp://www.joodsebibliotheek.nl/img/schrijvers/meijer_sluyzer.jpg Meyer Sluyser

Meyer Sluyser (1901-1973) kreeg grote bekendheid door zijn boeken over de verdwenen vooroorlogse jodenbuurt van Amsterdam. Hij schreef o.a. ‘Voordat ik het vergeet’ (1957), ‘Als de dag van gisteren’ (1958), ‘Hun lach klinkt van zo ver’ (1959) en ‘Er groeit gras in de Weesperstraat’ (1962).
Maar Sluyser deed meer dan het opschrijven van zijn herinneringen. In zijn jonge jaren was hij betrokken bij de oprichting van de VARA en werd hij lid van het hoofdbestuur van deze omroep. In het blad ‘Vrijheid Arbeid Brood’ ageerde hij in de roerige jaren dertig tegen de dreiging van zowel het fascisme als het communisme. Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen wist hij op het nippertje te ontsnappen aan de nazi’s, die kort nadat ze Amsterdam binnentrokken, al voor zijn deur stonden om hem te arresteren. Sluyser ontsnapte met zijn gezin naar Engeland en kon aan de slag bij de regeringsvoorlichtingsdienst. Hij is de geestelijke vader van de naam ‘Radio Oranje’, het Nederlandse radioprogramma in oorlogstijd dat via de BBC werd uitgezonden. Sluyser verzorgde ook de uitzendingen van ‘De Flitspuit’, waarvan de zender zogenaamd in Nederland stond en die een jaar lang een grote steun was voor het verzet. Als enig socialistisch lid van de Buitengewone Raad van Advies van de Nederlandse regering in ballingschap, speelde Sluyser een belangrijke rol bij het herstellen van de democratie in ons land na de oorlog. In de jaren vijftig en zestig werd hij landelijk bekend om zijn commentaar op het nieuws, dat hij leverde via de VARA-radio en dat hij altijd afsloot met de woorden: Ik wens u smakelijk eten luisteraars!

Uitvoeriger biografieën over Meyer Sluyser vindt u in twee artikelen die wij hebben opgenomen in de boekenlijst aan de linkerkant van deze pagina. Het ene artikel, ‘Ik wens u smakelijk eten luisteraars’, is van de hand van Sluysers zoon, dr. Mels Sluyser. Het andere artikel is een portret van Sluyser geschreven door Elsbeth Etty, dat in 1995 verscheen in de bundel ‘Het Amsterdam van …’


Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.