Tirol, reisimpressies

Titel
Tirol, reisimpressies

Jaar
1926

Druk
1989

Overig
herdr 1989

Pagina's
74hun programma voerden. Zij ziet het als een 'uit Duitsland overgewaaid' verschijnsel, niet ontstaan uit een complex van economische, sociale en religieuze factoren, maar geïnspireerd door het geschrift van één man: Houston Stewart Chamberlain, Engelsman van geboorte, opgevoed in Frankrijk, later Duitser geworden; hij is getrouwd met een dochter van Richard Wagner en bewondert Hitier, met wie hij correspondeert, al in een zeer vroeg stadium.

Bij de voorbereidingen tot haar in 1924 verschenen essay Heden daags fetischisme, een betoog dat naar haar eigen woorden moet dienen om 'verborgen drijfveren' van maatschappelijk gedrag te ontmaskeren, is zij gestuit op de theorieën van cultuurhistorici, antropologen en sociolinguïsten voor wie het 'ras' de bepalende factor in de geschiedenis betekende. Onder de tientallen boeken die zij doorploeterde vindt zij Chamberlains Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts - een werk waarvan tussen 1899 en 1942 achtentwintig drukken zijn verschenen - het gevaarlijkst in verband met zijn waardeoordelen. Chamberlain ziet in het 'Germaanse ras' de idee van vrijheid en autonome persoonlijkheid belichaamd en op grond daarvan is het verheven boven andere rassen, in het bijzonder boven het Semitische. In het vijfde hoofdstuk van Hedendaags fetischisme veegt Carry de vloer aan met zijn denkbeelden over de hoogontwikkelde, idealistische, creatieve 'Ariërs' (Romeinen, Duitsers) en de plat-materialistische, met minderwaardige volkeren zich vermengende, bloedschennende Semieten (Carthagers, joden). Ze wijst op de lacunes, de lachwekkende paradoxen in zijn betoog; ze toont aan dat een fanatiek nationalisme, dat volgens haar 'op de bodem ligt van al wat slecht is en absurd', de

10

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.