Drie Muschjes

Titel
Drie Muschjes

Jaar
1930

Overig
3ed

Pagina's
483

i. Drie musch-jes.

Op de dak-goot in de zon za-ten drie musch-jes.

„Sjiep,” zei de één.

„Sjep,” zei de twee-de.

„Sjip,” zei de der-de.

Maar al-le drie be-doel-den ze het-zelf-de.

Ze wil-den zeg-gen:

„Wat een mooi weer.

Wat zit-ten we hier ge-zel-lig in de zon/' De één keek om-laag.

Naar het groe-ne gras.

En naar de hap-jes, die er te krij-gen wa-ren.

De twee-de keek recht voor zich uit. Naar de boo-men en de groe-ne blaadjes.

De der-de keek naarom-hoog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.