Adios companeros!

Titel
Adios companeros!

Jaar
1974

Druk
1974

Overig
1ed 1974

Pagina's
227Het nieuwe boek van Sal Santen werkt het thema uit, waartoe hij in 'Sneevliet, rebel' (1971) al een aanloop nam: zijn ervaringen met de Vierde Internationale. Santen maakte daar in 1974 geen deel meer van uit. Na een reeks van teleurstellingen en conflicten nam hij in 1967 afscheid van de 'compafieros' met wie hij zo veel jaren had gestreden voor en gehoopt had op een nieuwe wereldrevolutie. Santens kroniek over zijn aandeel in de revolterende activiteiten van de Vierde Internationale in Latijns-Amerika en de Algerijnse bevrijdingsoorlog is het onthullende, onopgesmukte relaas van een zeer moeilijke taak in een be-trekkelijk kleine beweging. In Nederland komt Santen in contact met de Algerijnse nationalisten en raakt hij betrokken bij het namaken van 'Franse staatspapieren', hetgeen leidt tot het geruchtmakende proces in 1961. In zijn uitvoerige inleiding tot dit boek geeft Anton Constandse een scherpe plaatsbepaling van opkomst en ontwikkeling van de Vierde Internationale.

ISBN 90 214 2787 7

׳ ■־ ׳m

K '

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.