De Duitsche Jodenhaat in woord en beeld

Titel
De Duitsche Jodenhaat in woord en beeld

Jaar
1935

Overig
Uitgegeven door het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen

Pagina's
68zoodat zij winkels van Joden met vernederende opschriften besmeurt en koopers molesteert.

Het nationaal-sodalistisch Duitschland verdedigt zijn antisemitisme met de bewering, dat de Joden slechts worden teruggedrongen uit de beroepen, waar zij een al te groote plaats innamen.

Maar tegelijk vieren zijn leiders en aanhangers hun woede tegen de joden uit, in bewoordingen, die het ware karakter van zijn antisemitisme, zijn grimmigen jodenhaat, onthullen.

Van dezen haat en van den geest, waarmede ginds eene meerderheid eene minderheid overweldigt, worden in de volgende bladzijden, zonder commentaar, eenige voorbeelden, alle ontleend aan uitingen, in woord en geschrift van Duitsche Nationaal-Socialisten gegeven.

Zij zouden met honderden te vermeerderen zijn.

Het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen,

A. ASSCHER, Voorzitter.

Prof. Dr. D. COHEN, Secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.