Biecht eener schuldige

Titel
Biecht eener schuldige

Jaar
1905

Druk
1922

Overig
2ed

Pagina's
222Zondagmorgen 1)

Al m’n aanteekeningen — tot vandaag, zijn ’r naast of formeele onwaarheden.

’t Kost zooveel inspanning, zooveel malle zelfoverwinning, eer je watje verdriet doet, waarvan de menschen liever niet willen hooren, in stugge letters — zwart op wit geeft.

— Als ’k 't op muziek kon zetten, klaagde ’k ’t in melodischen vorm.

Wat zijn componisten gelukkig.

Die vertellen alles, spinnen niets uit, noemen de dingen met mysterieuze klanken, worden zonder onkieschheid begrepen.

Ik —, ik die ’n gewone, getrouwde vrouw ben, onnoozel-weg papier zit te bebabbelen, omdat ’k geen moeder heb, geen van m’n vriendinnen, allerminst Lies Joosten, vertrouw — èls ’k ze vertrouwde, hield ’k nog m’n mond: je kimt ’r niet over praten — ik heb met me-zelf moeten vechten, vóór ’k de kleine, wreede pijnigingen dorst biechten, die me doen liegen en huichelen en gedwongen glimlachen en onwezenlijk bewegen, zonder dat ’k toch iets heb gedaan, iets gezegd, iets met

1

De voorafgaande notities heeft de verzamelaar laten vervallen, of ingelascht.

Biecht eener Schuldige.    i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.