De wijze kater

Titel
De wijze kater

Jaar
1917

Druk
1919

Overig
2ed

Pagina's
133DE WIJZE KATER

DERDE TOONEEL REGINA HOFDAME

REGINA Dat belooft wat, barones! Papa vannacht

èn vanmiddag wéér niet geslapen.... Als-ie zoon schrikkelijk humeur heeft als gister en eergister, eclipseer ik, zonder te soupeeren.

HOFDAME Slaapt ü dan wel, Koninklijke Hoogheid, met deze ellendige bezoeking in het Paleis?

REGINA Waarom niet, barones?.... Ik verveel me en amuseer me dikwijls met deze schrandere diertjes. Er zijn er op mijn slaapkamer zulke tamme en intelligente, dat ze precies weten hoe laat ik chocolade met beschuit op mijn bed krijg, en allervermakelijkst om een kruimel vechten. Twee eten er uit mijn hand...

HOFDAME Fidonc, Koninklijke Hoogheid, wat een tegen alle étiquette strijdende bezigheid voor een Vorstin... Dus u voedert de érgste vijanden van Zijn Majesteit hoogst-uzelf.... ?

REGINA Pourquoi pas, chérie?. ...Ik ben er niet bang voor. Ik aard naar mama.

HOFDAME Ik begrijp u niet meer in de laatste weken, Koninklijke Hoogheid. En dat terwijl u wéét, hoe uw aanstaande, prins Arthur, kosten noch moeiten spaart, om de indringers te verdrijven!

REGINA Dat is voor mij juist hét motief, om hun partij te trekken....

HOFDAME Koninklijke Hoogheid, dat meent u toch niet!

REGINA Ik kan mijn aanstaande niet luchten____

HOFDAME Hoogheid....

REGINA Ik kan hem niet zien!

HOFDAME Maar, Hoogheid....

REGINA In plaats van 'n man, waarvan ik hou, krijg ik 'n boonenstaak, n ridder zonder blaam en zonder charme!.... 'n Eigen poney mocht ik kiezen — *n eigen man niet____

HOFDAME.... n Eigen poney is van geen beteekenis voor het land____

REGINA.... Goed: voor het land — voor het land! — ik sta er buiten en omdat ik er buiten sta, volg

44

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.