Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. der Mouw

Titel
Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. der Mouw

Jaar
1979

Pagina's
24OGYGIüM/P.C. MOLHUYSEN (1890)

In Fresco's dissertatie (in het vervolg FRESCO) pagina    (de    beide

boekdelen zijn doorgenummerd, misschien wel in navolging van de beide delen BRAHMAN) is het volgende gedicht afgedrukt:

"Ogygiam merito laudem, Daventria, jactas,

"Esse decus mundi, nobilis una, crepas»

,fInvidia obtrectet, tumidique negent: ego cultor

ffAssiduus, semper, Te, veneranda, colarru

"Si mihi Roma orbem subjectum ostenderit armis,

"Atticaque humanum nunc    quoque    vinctum animum:

11 fDicf - ferus exclamo    - *num    crustula tu moliri

!fCecropidum poteras, Trojugenumve genus?

f!Crustula, quae vitae sint instar, dulcia amaris

"Quum socient partesque exhibeant totidem!!1

ffTe, Dea, mortalis - pudet, heu! - Daventria, sprevi:

ffTu, Daventria, eris jam mihi solus amor,,f

Recte ita, Talpidomus; pergas agnoscere Divos®

En equidem ignosco; non decet ira Deamc

Daventria«

Aldus vertaald:

ffTerecht beroemt gij u,    Deventer, op oeroude glorie; met    nadruk

beweert ge, bij uitstek    edele,    een sieraad der wereld te    zijn«

Laat nijd u kleineren, laten hoogmoedigen u negeren: ik zal als een ijverig vereerder u, gij steeds respect verdienende, vereren (5) Stel dat Rome mij de wereld toont door haar wapens onderworpen, en Attica de geest der mensheid ook nu nog geboeid: (toch) roep ik onstuimig uit:    fZeg mij, kondet gij koeken wrochten, ge

slacht van Cecropiden of Romeinen? Koeken, die symbool van het leven zijn, daar zij het zoete aan het bittere paren en van beide evenveel hebben!f (11) U, Godin Deventer, heb ik sterveling -wee, ik schaam mij! - geminacht; gij, Deventer, zult nu mijn eni ge liefde zijn«*1 Goed zo Molhuis; ga voort de Goden te erkennen« Zie, ik vergeef u; toorn betaamt niet een Godin«

Deventer«

Op pagina 582, vóór het COMMENTAAR, een korte toelichting, die wij eveneens in extenso laten volgen:

nDit gedichtje, dat in zijn spottende hoogdravendheid heel vlot loopt, levert weinig moeilijkheden« Alleen de biografische achtergrond blijft duister« Wellicht is de volgende - hoewel volkomen hypothetische - reconstructie juist« Het zou een Sinterklaasgedicht kunnen zijn om een vriend (misschien een Leids mede student Molhuyzen of een collega uit Doetinchem Moolhuizen??) te platen met gebrek aan eerbied voor Deventer, de stad waar Der Mouw vandaan kwam« Het geschenk zou dan Deventer koek hebben

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.