Hoge hoeden, lage standaarden

Titel
Hoge hoeden, lage standaarden

Jaar
1969

Overig
De Nederlandse joden tussen 1933 en 1940

Pagina's
201Onthullende documentaire

Dr Jaap Meijer

HOGE HOEDEN/

LAGE STANDAARDEN

De Nederlandse Joden tussen 1933 en 1940

In de rij van verrassende ‘documentaires’ als ‘Uit het rijke roomse leven’, ‘Wij mannenbroeders’ e.a. heeft tot nu toe een boek ontbroken over de joden in de jaren tussen de machtsovername van Adolf Hitler in 1933 en de komst van de Duitse troepen naar Nederland in die fatale nacht van 1940.

Dat Dr Jaap Meijer, o.m. bekend door zijn omvangrijk oeuvre over de cultuurgeschiedenis der Nederlandse joden, zich daar thans toe gezet heeft is vooral belangrijk omdat niemand beter dan een historicus - bovendien zelf jood - in staat is een doodgewaand fragment uit de geschiedenis der Nederlandse joden te laten herleven. Nog belangrijker is het dat de historicus die in dit boek aan het woord is, aan de hand van harde cijfers en feitelijke bronnen, een reconstructie beproefd heeft van het geestelijk en maatschappelijk klimaat waarin ook de joodse gemeenschap hier te lande leefde. Naast (zo mogen wij het wel stellen) een internationale joodse wereld, die in doodsnood verkeerde. Temidden van een Nederlandse gemeenschap die evenmin vrij kon worden geacht van antisemitisme als iedere andere.

Het beeld van het leven van joden en niet-joden dat zich hier aan ons opdringt is niet alleen onthullend - het is evenzeer onthutsend. De joden ( . .. èn de niet-joden) geloofden in

Zie vervolg achterflap

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.