Boeken /Lijst

Ook dat was een dwaasheid, maar er moeten er nog ontelbare zijn geweest, die hij zich niet alle kan herinneren.

Maurits Mok, De tweede jeugd (1939)

Ido Abram
Joodse traditie als permanent leren

Joop Al
Joods huwelijks- en echtscheidingsrecht

Arnold Aletrino
Line

Arnold Aletrino
Martha

Arnold Aletrino
Napoleons laatste levensjaren

Arnold Aletrino
Stille uren

Clara Asscher-Pinkhof
Aan Wal

Clara Asscher-Pinkhof
Een dappere jongen

Clara Asscher-Pinkhof
Door's Groeitijd

Clara Asscher-Pinkhof
Drie Muschjes

Clara Asscher-Pinkhof
Het eerste tandje

Clara Asscher-Pinkhof
Grijze gesprekken

Clara Asscher-Pinkhof
Hoor eens even

Eva Asscher
Jeugdherinneringen

Clara Asscher-Pinkhof
Joodsche kinderliedjes

Clara Asscher-Pinkhof
Knus in een hoekje

Clara Asscher-Pinkhof
De koopbrief

Clara Asscher-Pinkhof
Het nieuwe broertje

Clara Asscher-Pinkhof
Om stil te luisteren

Clara Asscher-Pinkhof
Rozijntje

Clara Asscher-Pinkhof
Rozijntje van huis

Clara Asscher-Pinkhof
Sterrekinderen

Clara Asscher-Pinkhof
Tante Griet

Clara Asscher-Pinkhof
Tirtsa

Clara Asscher-Pinkhof
Toen moeder klein was

Clara Asscher-Pinkhof
Van twee Joodsche vragertjes

Clara Asscher-Pinkhof
De weg alleen

Clara Asscher-Pinkhof
Wij zijn er zóó blij mee!

Clara Asscher-Pinkhof
Zet wijd je ooren open

Hartog Beem
Jerosche

Hartog Beem
Uit Mokum en de Medienne

Emmy Belinfante-Belinfante
Casa Bianca

Emmy Belinfante-Belinfante
Confetti (geschreven samen met Cissy van Marxveldt)

Emmy Belinfante-Belinfante
Contrasten

Emmy Belinfante-Belinfante
Het geitenweitje

Emmy Belinfante-Belinfante
Het hol van Kaan

Emmy Belinfante-Belinfante
In het gareel

Emmy Belinfante-Belinfante
Mieke van 'De Klaproos'

Emmy Belinfante-Belinfante
Mies Demming

Emmy Belinfante-Belinfante
Het muizennest

Emmy Belinfante-Belinfante
Naar sneeuw en zon

Emmy Belinfante-Belinfante
Tine Durieu

Emmy Belinfante-Belinfante
We slaan er ons door

Emmy Belinfante-Belinfante
Wending

Emmy Belinfante-Belinfante
Wisselend getij

Tamarah Benima
Kippesoep was ondenkbaar zonder saffraan

Tamarah Benima
Een schaap vangen

Herman van den Bergh
De boog

Herman van den Bergh
De spiegel

Kurt Berkley
Overzicht van het ontstaan, de werkzaamheden en het streven van den Joodsche Raad voor Amsterdam

Salomon Bonn
Een bonte vlucht

Salomon Bonn
Gewijde liederen

Salomon Bonn
Immortellen

Salomon Bonn
Jonge Mei

Salomon Bonn
Maria's bruidszang

Salomon Bonn
Ontwaking en De gelofte

Salomon Bonn
Wat zang en melody

Salomon Bonn
Zangen van hoop

Carry van Bruggen
Avontuurtjes

Carry van Bruggen
Een coquette vrouw

Carry van Bruggen
Hedendaags fetisjisme

Carry van Bruggen
Heleen, een vroege winter

Carry van Bruggen
Het huisje aan de sloot

Carry van Bruggen
In de schaduw

Carry van Bruggen
Een Indisch huwelijk

Carry van Bruggen
Het Joodje

Carry van Bruggen
De klas van 12

Carry van Bruggen
Twee verhalen: 'Maneschijn met koek' en 'Al om een suiker balletje …..'

Carry van Bruggen
Plattelandjes

Carry van Bruggen
Prometheus

Carry van Bruggen
Seideravond

Carry van Bruggen
Tegen de dwang (verhalen)

Carry van Bruggen
Tirol, reisimpressies

Carry van Bruggen
Uit het leven van een denkende vrouw

Carry van Bruggen
De verlatene

Carry van Bruggen
Vier jaargetijden

Sani van Bussum
In de Gouden Klok

Sani van Bussum
Een bewogen vrijdag op de Breestraat

Sani van Bussum
Het Joodsche bruidje

Sani van Bussum
De lamp van den meester

Bernard Canter
Billie Ritchie's Raad

Bernard Canter
Dramatische werken: Medea, De bron der jeugd, De gijzelaars

Bernard Canter
Een droomer ter haringvangst

Bernard Canter
Het geheim van Polichinelle

Bernard Canter
De Geraffineerde

Bernard Canter
Germania

Bernard Canter
Gij zult niet dooden!

Bernard Canter
Kalverstraat

Bernard Canter
De Lafaard

Bernard Canter
Mombakkes de groote Comediant

Bernard Canter
Nieuw Utopia

Bernard Canter
Op water en brood

Bernard Canter
Poppenkast, een vroolijk spel vol ernst

Bernard Canter
De Schrik van Mengelberg

Bernard Canter
Twee weken bedelaar

David Cohen
Sjoterim in Egypte

Abraham Eliazer van Collem
God

Abraham Eliazer van Collem
Liederen der gemeenschap

Abraham Eliazer van Collem
Liederen der gemeenschap, Tweede deel der liederen

Abraham Eliazer van Collem
Liederen van huisvlijt, Eerste deel

Abraham Eliazer van Collem
Nieuwe Liederen der gemeenschap

Abraham Eliazer van Collem
Opstandige liederen, Derde deel der Liederen

Abraham Eliazer van Collem
De soldaten

Abraham Eliazer van Collem
Van de nieuwe gemeenschap der Menschen

Abraham Eliazer van Collem
Van God en van de natuur

Abraham Eliazer van Collem
Het wonder

Boud van Doorn
Vught, dertien maanden in het concentratiekamp

Mary Dorna
Dames in de sneeuw

Mary Dorna
Drie verhalen

Mary Dorna
Een heer om port mee te drinken ...

Mary Dorna
Huil niet voor de tijd gekomen is

Mary Dorna
Laten we vader eruit gooien

Mary Dorna
Mijn Oom Ricardo

Mary Dorna
Onmaatschappelijke voorkeur

Mary Dorna
Trammelant met de familie

Mary Dorna
Vingeroefeningen

Izaak van Esso Bzn
Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje

Anne Frank
Weet je nog?

Moritz Frankenhuis
Westerbork en een vraaggesprek met zijn Commandant Gemmecke in 1948

Joseph Gompers
Maäsiejoth, wondere verhalen

Joseph Gompers
Melodieën der stilte

Helen Goote & Mels Sluyser
Een plan van onbeschrijfelijke grootheid

Samuel (Sam) Goudsmit
Simcha, de knaap uit Worms

Samuel (Sam) Goudsmit
Dievenschool

Samuel (Sam) Goudsmit
De Gast-Vertellers

Samuel (Sam) Goudsmit
De Gokker, 'n Overwinning

Samuel (Sam) Goudsmit
De gouden kroon van Beieren

Samuel (Sam) Goudsmit
In de groote leerschool

Samuel (Sam) Goudsmit
Jankef's jongste

Samuel (Sam) Goudsmit
Jankef's oude sleutel

Samuel (Sam) Goudsmit
Persoonlijkheid

Samuel (Sam) Goudsmit
Ter bruiloft

Samuel (Sam) Goudsmit
De een zijn dood ....

Samuel (Sam) Goudsmit
Zoekenden

Jacob Israël de Haan
Besliste volzinnen

Jacob Israël de Haan
Brieven uit Jeruzalem

Jacob Israël de Haan
Kleine beschrijvingen: Het daggie

Jacob Israël de Haan
In Russische gevangenissen

Jacob Israël de Haan
Het Joodsche lied, 2de boek

Jacob Israël de Haan
Kanalje

Mies de Haan
De kinderen van de Gazzan

Jacob Israël de Haan
Kwatrijnen

Jacob Israël de Haan
Nerveuze vertellingen

Jacob Israël de Haan
Ondergangen

Jacob Israël de Haan
Palestina

Jacob Israël de Haan
Pathologieën

Jacob Israël de Haan
Pijpelijntjes

Jacob Israël de Haan
Rechtskundige significa

Jacob Israël de Haan
Rechtskundige significa, proefschrift

Jehuda Halevi
Gedichten van Jehuda Halevi (Nederlandse vertaling S. Pinkhof)

Jehuda Halevi
Selected Poems (Engelse vertaling)

Herman Heijermans
Het Kamerschut (gebundeld in 'Drie Toneel-studies')

Herman Heijermans
Ahasverus

Herman Heijermans
Allerzielen

Herman Heijermans
Angstig geheim achter het bed (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Beschuit met muisjes

Herman Heijermans
Biecht eener schuldige

Herman Heijermans
Bloeimaand

Herman Heijermans
Brief in schemer

Herman Heijermans
De buikspreker

Herman Heijermans
Buren

Herman Heijermans
Dageraad

Herman Heijermans
Diamantstad

Herman Heijermans
Dodinette (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Drie tooneelstukjes: Puntje, Het antwoord, De onbekende

Herman Heijermans
Droomkoninkje

Herman Heijermans
Droompaard en andere Falklandjes

Herman Heijermans
Dubbel graf (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Duczika

Herman Heijermans
Eén Mei

Herman Heijermans
Eva Bonheur

Herman Heijermans
Feest

Herman Heijermans
Fleo

Herman Heijermans
Gevleugelde daden

Herman Heijermans
Ghetto

Herman Heijermans
Glück auf!

Herman Heijermans
De groote vlucht

Herman Heijermans
Een heerenhuis te koop

Herman Heijermans
Hoog bezoek (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
In de Jonge Jan (gebundeld in 'Drie Toneel-studies')

Herman Heijermans
Interieurs

Herman Heijermans
Intiem diner (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Joep's wonderlijke avonturen

Herman Heijermans
Kamertjeszonde

Herman Heijermans
Kamertjeszonde

Herman Heijermans
Het Kind (gebundeld in 'Drie Toneel-studies')

Herman Heijermans
Kleine verschrikkingen

Herman Heijermans
Kleine vertelsels

Herman Heijermans
Land van geleerdheid (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
De Machien

Herman Heijermans
De meid

Herman Heijermans
De minnaars

Herman Heijermans
De moord in de trein

Herman Heijermans
Muziek en magere lapjes (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
'n Jodenstreek?

Herman Heijermans
Nummer tachtig

Herman Heijermans
Op hoop van zegen

Herman Heijermans
Open brief aan een dief (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
De opgaande zon

Herman Heijermans
Ora et labora

Herman Heijermans
Het pantser

Herman Heijermans
Pour tant d'amour (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Het raadsel (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
De roode Flibustier

Herman Heijermans
Sabbath

Herman Heijermans
Saltimbank

Herman Heijermans
Schakels

Herman Heijermans
Schetsen, deel 1

Herman Heijermans
Schetsen, deel 10

Herman Heijermans
Schetsen, deel 11

Herman Heijermans
Schetsen, deel 12

Herman Heijermans
Schetsen, deel 13

Herman Heijermans
Schetsen, deel 2

Herman Heijermans
Schetsen, deel 3

Herman Heijermans
Schetsen, deel 4

Herman Heijermans
Schetsen, deel 5

Herman Heijermans
Schetsen, deel 6

Herman Heijermans
Schetsen, deel 7

Herman Heijermans
Schetsen, deel 8

Herman Heijermans
Schetsen, deel 9

Herman Heijermans
Schetsen en vertellingen

Herman Heijermans
De schoone slaapster

Herman Heijermans
Trinette

Herman Heijermans
Uitkomst

Herman Heijermans
Van liefde en tanden (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Van ouds 'De morgenster'

Herman Heijermans
Voetje (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Vredestichter (serie Heijermans' Camera)

Herman Heijermans
Vreemde jacht

Herman Heijermans
Vuurvlindertje

Herman Heijermans
Wat niet kon - en andere verhalen

Herman Heijermans
De wijze kater

Herman Heijermans
Het zevende gebod

Isidore Hen
De Arbeidsovereenkomsten in de Diamantindustrie

Isidore Hen
Het zionisme

David Henriques de Castro
1675-1875. De Synagoge der Portugeesch-Israelietische Gemeente te Amsterdam

Jacob Hiegentlich
Met de stroom mee

Jacob Hiegentlich
Het vochtige park

Jacob Hiegentlich
Het zotte vleesch

Meijer de Hond
Bloemlezing uit zijn werk

Meijer de Hond
Kiekjes

Jacques de Kadt
Verdediging van het Westen

Jacob Kalma
Redt de Joden!

Jacob Kann
Erets Israël, Het Joodsche Land

Rebecca Kisch-Spitz
Zichronot - Herinneringen

Herbert Lebram
Opgedoken

Isaac Lipschits
Onbestelbaar

Joseph Loopuit
Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging

Joseph Loopuit
Christelijke Vakaktie in Theorie en Praktijk

Joseph Loopuit
Jean Jaurès

Joseph Loopuit
Karl Marx en zijne voorgangers

Joseph Loopuit
Prof. TREUB's critiek op de sociaal-demokratie en het economisch standpunt der Vrijz.-demokratische partij

Philip Mechanicus
In Depot

Philip Mechanicus
'Ik woon, zoals je weet, drie hoog'

Philip Mechanicus
Russische reisschetsen

Philip Mechanicus
Van sikkel en hamer

Philip Mechanicus
Een volk bouwt zijn huis

Jaap Meijer
Aign etmoal - gedichten

Jaap Meijer
Aivege risjes

Jaap Meijer
Het beloofde land

Jaap Meijer
Bruid waar blijft je mond

Jaap Meijer
De dagen onzer jaren - gedichten

Jaap Meijer
Drenthe - een bundel Joodse poëzie

Jaap Meijer
Het eeuwige leven

Jaap Meijer
Erfenis der emancipatie

Jaap Meijer
Het geluid hing te trouwen

Jaap Meijer
Het heden laat verstek gaan - gedichten

Jaap Meijer
Hèlp mie t onthòln - gedichten

Jaap Meijer
Hoge hoeden, lage standaarden

Jaap Meijer
Hou vremd ik blief

Jaap Meijer
In de Jodenhoek geboren

Jaap Meijer
Inkele Raais

Jaap Meijer
J.K. Rensburg 1870-1943 - een Joodse graalzoeker

Jaap Meijer
Het Jonas Daniel Meijerplein

Jaap Meijer
Jozef de dromer - ballade

Jaap Meijer
Lieve ouders - Brieven van beroemde Nederlandse kinderen

Jaap Meijer
Mammoeth mijn muze - gedichten van een leraar

Jaap Meijer
Martelgang of cirkelgang (over Da Costa) (zw)

Jaap Meijer
Mien laid dat vlogt

Jaap Meijer
Mijn eigen spookrijder - Joodse poëzie

Jaap Meijer
Moeder in Israël - een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische jodendom

Jaap Meijer
Nederlandse poëzie in het Hebreeuws

Jaap Meijer
Onder valse vlag

Jaap Meijer
Ongeneeselk - Grunneger gedichten

Jaap Meijer
Over de huid van mijn geheugen

Jaap Meijer
Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. der Mouw

Jaap Meijer
Poëtische pas op de plaats

Jaap Meijer
Principes

Jaap Meijer
Rationalisme, Romantiek, Risjes

Jaap Meijer
Salomo, keur uit zijn liederen

Jaap Meijer
Sjiwwe over sjoeltje

Jaap Meijer
Syndroom, Joodse poëzie

Jaap Meijer
Tien joodse gedichten

Jaap Meijer
Tolk van 't olle volk

Jaap Meijer
Tougelieks - Verzoamelde Grunneger Gedichten 1977-1987

Jaap Meijer
Toverstaf - nieuwe priapeeën

Jaap Meijer
Twijderweegns

Jaap Meijer
Twijspaalk mien bloasbaalk

Jaap Meijer
Vaderland in den vreemde - Joodse balladen uit Groningerland

Jaap Meijer
Vagans judaeus - tien Joodse gedichten

Jaap Meijer
Van Israëlieten tot Israëliërs

Jaap Meijer
Van Israelieten tot Israeliers

Jaap Meijer
Het verdwenen Ghetto

Jaap Meijer
Vrouger of loater - gedichten

Jaap Meijer
Waar wij ballingen zijn

Jaap Meijer
Zeer zeker en zeker zeer - Joodse gedichten

Jaap Meijer
Zij lieten hun sporen achter

Jaap Meijer
De zoon van een gazzen

Daniël Meijers
Arm en rijdend op een ezel

Leo Meyers
Oorlog en Joden

Salomon (Monne) Rodrigues de Miranda
Amsterdam en zijne bevolking in de negentiende eeuw

Abraham (Appie) Mock
Bezettingstijd in Nederland Onder de Duitsche dwingeland

Maurits Mok
Aan de Vermoorden uit Israël

Maurits Mok
Achtergrond

Maurits Mok
Achterwegen

Maurits Mok
Altijd de aarde

Maurits Mok
Avond aan avond

Maurits Mok
Berijmde bokkesprongen

Maurits Mok
Bij brood alleen

Maurits Mok
De doorleesbril

Maurits Mok
Het dorp

Maurits Mok
Dorp in de branding

Maurits Mok
Dwars door de zomer

Maurits Mok
Europa

Maurits Mok
Exodus

Maurits Mok
Het feest van Hercules

Maurits Mok
Figuren in het zand

Maurits Mok
Gedenk de mens

Maurits Mok
Het geheim van De Beukenhorst

Maurits Mok
Grondtoon

Maurits Mok
Het haarlint

Maurits Mok
De jongens van Duindorp

Maurits Mok
Kaas- en broodspel

Liesbeth Mok
Kinderdroom

Maurits Mok
Laat getijde

Maurits Mok
Het lied van de olifant

Maurits Mok
Een Mens van Nergens

Maurits Mok
Met Job geleefd

Maurits Mok
Nachtblauw

Maurits Mok
De ondergrondse

Maurits Mok
De rattenvanger

Maurits Mok
Salvis Titulis

Maurits Mok
Scheppingsdroom

Maurits Mok
Silhouetten

Maurits Mok
Spiegel van het menselijk bedrijf

Maurits Mok
De spoorwegstaking

Maurits Mok
Stadiën

Maurits Mok
Storm uit het Oosten

Maurits Mok
Stormen en stilten

Maurits Mok
Terug door de tijd

Maurits Mok
De tweede jeugd

Maurits Mok
Vergeefs gebaar

Maurits Mok
Verloren droomen

Maurits Mok
De Vliegende Hollander

Maurits Mok
Vuurmerken

Maurits Mok
Het wankel hart

Maurits Mok
Woorden in het donker

Moses Monasch
Geschiedenis van het volk Israël

Hijman Overst
Tintelingen

Herman Oversteeg
Sjofele steentjes

Marianne Philips
Bruiloft in Europa

Marianne Philips
De doolhof

Marianne Philips
Henri van de overkant

Marianne Philips
De Jacht op de Vlinder

Marianne Philips
Het oogenblik

Marianne Philips
Tussen hemel en aarde

Marianne Philips
De wonderbare genezing

Henri Polak
Amsterdam, die groote stad

Henri Polak
Het kleine land en zijn groote schoonheid

Henri Polak
Openbare brief aan den Weledelzeergeleerden Heer Dr. A.R. Zimmerman

Henri Polak
Het 'wetenschappelijk' antisemitisme

Israël Querido
Aron Laguna

Israël Querido
Essay en critiek, Groote figuren

Israël Querido
Geschreven Portretten

Israël Querido
De jeugd van Beethoven

Israël Querido
De Jordaan

Israël Querido
De Jordaan, van Nes en Zeedijk

Israël Querido
De Jordaan, Manus Peet

Israël Querido
De Jordaan, Mooie Karel

Israël Querido
Kater Don Juan

Israël Querido
Kunstenaarsleven, eerste deel

Israël Querido
Kunstenaarsleven, tweede deel

Israël Querido
Letterkundig leven, deel 1

Israël Querido
Letterkundig leven, deel 2

Israël Querido
Levensgang, eerste deel

Israël Querido
Levensgang, tweede deel

Israël Querido
Literatuur en kunst

Israël Querido
Menschenwee, Eerste boek, Winter

Israël Querido
Menschenwee, Derde boek, Zomer

Israël Querido
Mijn zwerftochten door Jordaan en Donker Amsterdam

Israël Querido
Muziek en Tooneel

Israël Querido
Napoleon

Israël Querido
Saul en David

Israël Querido
Simson de Godgewijde

Israël Querido
Studiën, eerste bundel

Israël Querido
Studiën, tweede bundel

Israël Querido
Het Volk God's, van Armen en Rijken

Israël Querido
Het Volk God's, Menschenharten

Israël Querido
Zegepraal

Jacques Rensburg
Japanse Verzen

Jacques Rensburg
Sita

Jacques Rensburg
Wereldbouw

Sal Santen
Adios companeros!

Sal Santen
De B van Bemazzel

Sal Santen
Brand in Mokum

Sal Santen
Dapper zijn omdat het goed is

Sal Santen
Deze vijandige wereld

Sal Santen
Een geintje

Sal Santen
Heden kijkdag

Sal Santen
Jullie is jodenvolk

Sal Santen
Kinderdief

Sal Santen
De kortste weg

Sal Santen
De nalatenschap van Henk Sneevliet

Sal Santen
Poste-restante Rood

Sal Santen
Saartje gebakken botje

Sal Santen
Sal Santen - De tocht van ‘een bang jodenjongetje’ (artikel van Elsbeth Etty in 'Het Amsterdam van ...')

Sal Santen
Schimmenspel (filmdagboek)

Sal Santen
Een slecht geweten

Sal Santen
Sneevliet, rebel

Sal Santen
Stormvogels

Raymund Schütz
Vermoedelijk op transport

Ellen Schwarzschild
En toch leefden wij

Ellen Schwarzschild
Niet lesen Als ‘t U blieft

Jacob Samuel da Silva Rosa
Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam 1593-1925

Jelle van Slooten
Een ver-Urkte Israëliet

Martinus Slotemaker de Bruine
Het Joodse vraagstuk

Joseph Sluys
Dit is Chanoeka - Zoth Chanoeka

Meyer Sluyser
Als de dag van gisteren ...

Meyer Sluyser
Amsterdam, je hebt een zoute smaak

Meyer Sluyser
Het Amsterdam van Meyer Sluyser (artikel van Elsbeth Etty)

Meyer Sluyser
Buitenlands geld in Nederlandse politiek

Meyer Sluyser
De Centrale, Vijftig jaar arbeiders-levensverzekering

Meyer Sluyser
Daar zaten wij, impressies over 'Londen '40-'45'

Meyer Sluyser
Die-en-die is er nòg ...

Meyer Sluyser
Door storm en duisternis

Meyer Sluyser
Er groeit gras in de Weesperstraat

Meyer Sluyser
Geacht aetherforum ...

Meyer Sluyser
Gisteren komt nooit weerom ...

Meyer Sluyser
Hier is de VARA

Meyer Sluyser
Hun lach klinkt van zo ver ...

Meyer Sluyser
Ik lijk op 't lijk (roman, onder pseudoniem Richard Perridon)

Meyer Sluyser
Ik wens u smakelijk eten luisteraars (artikel van Mels Sluyser)

Meyer Sluyser
Jacobus Fredericus de Brie

Meyer Sluyser
Joden in nood!

Meyer Sluyser
Een klein mannetje met een klein potloodje (40 jaar VARA)

Meyer Sluyser
Land van de toekomst

Meyer Sluyser
Met de Trekpot op Avontuur (onder pseudoniem Onno Win)

Meyer Sluyser
Mr. Monday and other tales of Jewish Amsterdam

Meyer Sluyser
Niemand die het antwoord weet

Meyer Sluyser
De Partij

Meyer Sluyser
Tussen speurders en spionnen - Avonturen van Dirk Poldervaert

Meyer Sluyser
Twaalf burgemeesters, 500 jaar Amsterdam (met Fred. Thomas)

Meyer Sluyser
Voordat hij het vergat (bloemlezing)

Meyer Sluyser
Voordat ik het vergeet

Meyer Sluyser
De wereld is rond, maar mijn zolen zijn plat

Jacob Soetendorp
De huidige situatie van het Joodse volk

Jacob Soetendorp
Israël, toetssteen van de vredeswil der volkeren!

Jacob Soetendorp
Een staat herrijst ....

Raphael Jesaias Spitz
Een rest keert weer ....

Raphaël (Ralph) Springer
Debora

Raphaël (Ralph) Springer
De gezellige staking

Raphaël (Ralph) Springer
Naar Rapidolië het zesde werelddeel

Raphaël (Ralph) Springer
Om de macht

Raphaël (Ralph) Springer
De oude zaak Godefrooi

Raphaël (Ralph) Springer
't Brokkenhuis

Raphaël (Ralph) Springer
Trouwen

Raphaël (Ralph) Springer
Het wondere avontuur van den heer Herman Lobbes

Levie David Staal
Israël onder de volkeren

Levie David Staal
Het reform-jodendom

Karl Rigard van Staal
Terug uit de Hel van Buchenwald

David Verdooner
Ach wat een gein (Het Joodse kienspel)

Berdi Vieyra-Pront
Dagboeken over een onderduikstertje 1942-1945

Simon Philip de Vries
De fakir van de Prinsengracht

Simon Philip de Vries
Joodsch-Palestina

Lion Wagenaar
Joodse godsdienstleer voor de jeugd

Jacques Weijel
De vernietiging van de Joden in Polen

Maurits Wertheim
Banvloek

Maurits Wertheim
Er is geen gisteren, er is geen morgen

Maurits Wertheim
Isaäc de Fuentes

Maurits Wertheim
Izzudaar

Maurits Wertheim
De laatste Levano

Maurits Wertheim
Prenten aan de galg, 24 verhalen

Maurits Wertheim
De Soete Bazinne

Maurits Wertheim
Vorst van de ballingschap

Sylvain Wijnberg
De joden in Amsterdam

Sam de Wolff
Geschiedenis der Joden in Nederland

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Auschwitz, deel 1, Het Dodenboek van Auschwitz

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
De Duitsche Jodenhaat in woord en beeld

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Het jodendom in de laatste twee eeuwen

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
De Joodse godsdienst door de eeuwen

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Modern-Hebreeuwse poëzie

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Pakkettenrapport Rode Kruis

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Rosj Hasjanah en Jom Kippoer

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Theodor Herzl, keur uit zijn geschriften

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Uit de geschriften van opperrabbijn Tobias Tal

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado, Witboek

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Verwording en ondergang

Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.