Boeken /Lijst

Nemmen is ‘n eer, gebben krieg isch mehr

Hartog Beem, Jerosche (1959)

Ido Abram
Joodse traditie als permanent leren

Joop Al
Joods huwelijks- en echtscheidingsrecht

Arnold Aletrino
Line
Martha
Napoleons laatste levensjaren
Stille uren

Clara Asscher-Pinkhof
Aan Wal
Een dappere jongen
Door's Groeitijd
Drie Muschjes
Het eerste tandje
Grijze gesprekken
Hoor eens even

Eva Asscher
Jeugdherinneringen

Clara Asscher-Pinkhof
Joodsche kinderliedjes
Knus in een hoekje
De koopbrief
Het nieuwe broertje
Om stil te luisteren
Rozijntje
Rozijntje van huis
Sterrekinderen
Tante Griet
Tirtsa
Toen moeder klein was
Van twee Joodsche vragertjes
De weg alleen
Wij zijn er zóó blij mee!
Zet wijd je ooren open

Hartog Beem
Jerosche
Uit Mokum en de Medienne

Emmy Belinfante-Belinfante
Casa Bianca
Confetti (geschreven samen met Cissy van Marxveldt)
Contrasten
Het geitenweitje
Het hol van Kaan
In het gareel
Mieke van 'De Klaproos'
Mies Demming
Het muizennest
Naar sneeuw en zon
Tine Durieu
We slaan er ons door
Wending
Wisselend getij

Tamarah Benima
Kippesoep was ondenkbaar zonder saffraan
Een schaap vangen

Herman van den Bergh
De boog
De spiegel

Kurt Berkley
Overzicht van het ontstaan, de werkzaamheden en het streven van den Joodsche Raad voor Amsterdam

Salomon Bonn
Een bonte vlucht
Gewijde liederen
Immortellen
Jonge Mei
Maria's bruidszang
Ontwaking en De gelofte
Wat zang en melody
Zangen van hoop

Carry van Bruggen
Avontuurtjes
Een coquette vrouw
Hedendaags fetisjisme
Heleen, een vroege winter
Het huisje aan de sloot
In de schaduw
Een Indisch huwelijk
Het Joodje
De klas van 12
Twee verhalen: 'Maneschijn met koek' en 'Al om een suiker balletje …..'
Plattelandjes
Prometheus
Seideravond
Tegen de dwang (verhalen)
Tirol, reisimpressies
Uit het leven van een denkende vrouw
De verlatene
Vier jaargetijden

Sani van Bussum
Een bewogen vrijdag op de Breestraat
In de Gouden Klok
Het Joodsche bruidje
De lamp van den meester

Bernard Canter
Billie Ritchie's Raad
Dramatische werken: Medea, De bron der jeugd, De gijzelaars
Een droomer ter haringvangst
Het geheim van Polichinelle
De Geraffineerde
Germania
Gij zult niet dooden!
Kalverstraat
De Lafaard
Mombakkes de groote Comediant
Nieuw Utopia
Op water en brood
Poppenkast, een vroolijk spel vol ernst
De Schrik van Mengelberg
Twee weken bedelaar

David Cohen
Sjoterim in Egypte

Abraham Eliazer van Collem
God
Liederen der gemeenschap
Liederen der gemeenschap, Tweede deel der liederen
Liederen van huisvlijt, Eerste deel
Nieuwe Liederen der gemeenschap
Opstandige liederen, Derde deel der Liederen
De soldaten
Van de nieuwe gemeenschap der Menschen
Van God en van de natuur
Het wonder

Boud van Doorn
Vught, dertien maanden in het concentratiekamp

Mary Dorna
Dames in de sneeuw
Drie verhalen
Een heer om port mee te drinken ...
Huil niet voor de tijd gekomen is
Laten we vader eruit gooien
Mijn Oom Ricardo
Onmaatschappelijke voorkeur
Trammelant met de familie
Vingeroefeningen

Izaak van Esso Bzn
Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje

Anne Frank
Weet je nog?

Moritz Frankenhuis
Westerbork en een vraaggesprek met zijn Commandant Gemmecke in 1948

Joseph Gompers
Maäsiejoth, wondere verhalen
Melodieën der stilte

Helen Goote & Mels Sluyser
Een plan van onbeschrijfelijke grootheid

Samuel (Sam) Goudsmit
Dievenschool
De Gast-Vertellers
De Gokker, 'n Overwinning
De gouden kroon van Beieren
In de groote leerschool
Jankef's jongste
Jankef's oude sleutel
Persoonlijkheid
Simcha, de knaap uit Worms
Ter bruiloft
De een zijn dood ....
Zoekenden

Jacob Israël de Haan
Besliste volzinnen
Brieven uit Jeruzalem
Kleine beschrijvingen: Het daggie
In Russische gevangenissen
Het Joodsche lied, 2de boek
Kanalje

Mies de Haan
De kinderen van de Gazzan

Jacob Israël de Haan
Kwatrijnen
Nerveuze vertellingen
Ondergangen
Palestina
Pathologieën
Pijpelijntjes
Rechtskundige significa
Rechtskundige significa, proefschrift

Jehuda Halevi
Gedichten van Jehuda Halevi (Nederlandse vertaling S. Pinkhof)
Selected Poems (Engelse vertaling)

Herman Heijermans
Ahasverus
Allerzielen
Angstig geheim achter het bed (serie Heijermans' Camera)
Beschuit met muisjes
Biecht eener schuldige
Bloeimaand
Brief in schemer
De buikspreker
Buren
Dageraad
Diamantstad
Dodinette (serie Heijermans' Camera)
Drie tooneelstukjes: Puntje, Het antwoord, De onbekende
Droomkoninkje
Droompaard en andere Falklandjes
Dubbel graf (serie Heijermans' Camera)
Duczika
Eén Mei
Eva Bonheur
Feest
Fleo
Gevleugelde daden
Ghetto
Glück auf!
De groote vlucht
Een heerenhuis te koop
Hoog bezoek (serie Heijermans' Camera)
In de Jonge Jan (gebundeld in 'Drie Toneel-studies')
Interieurs
Intiem diner (serie Heijermans' Camera)
Joep's wonderlijke avonturen
Het Kamerschut (gebundeld in 'Drie Toneel-studies')
Kamertjeszonde
Kamertjeszonde
Het Kind (gebundeld in 'Drie Toneel-studies')
Kleine verschrikkingen
Kleine vertelsels
Land van geleerdheid (serie Heijermans' Camera)
De Machien
De meid
De minnaars
De moord in de trein
Muziek en magere lapjes (serie Heijermans' Camera)
'n Jodenstreek?
Nummer tachtig
Op hoop van zegen
Open brief aan een dief (serie Heijermans' Camera)
De opgaande zon
Ora et labora
Het pantser
Pour tant d'amour (serie Heijermans' Camera)
Het raadsel (serie Heijermans' Camera)
De roode Flibustier
Sabbath
Saltimbank
Schakels
Schetsen, deel 1
Schetsen, deel 10
Schetsen, deel 11
Schetsen, deel 12
Schetsen, deel 13
Schetsen, deel 2
Schetsen, deel 3
Schetsen, deel 4
Schetsen, deel 5
Schetsen, deel 6
Schetsen, deel 7
Schetsen, deel 8
Schetsen, deel 9
Schetsen en vertellingen
De schoone slaapster
Trinette
Uitkomst
Van liefde en tanden (serie Heijermans' Camera)
Van ouds 'De morgenster'
Voetje (serie Heijermans' Camera)
Vredestichter (serie Heijermans' Camera)
Vreemde jacht
Vuurvlindertje
Wat niet kon - en andere verhalen
De wijze kater
Het zevende gebod

Isidore Hen
De Arbeidsovereenkomsten in de Diamantindustrie
Het zionisme

David Henriques de Castro
1675-1875. De Synagoge der Portugeesch-Israelietische Gemeente te Amsterdam

Jacob Hiegentlich
Met de stroom mee
Het vochtige park
Het zotte vleesch

Meijer de Hond
Bloemlezing uit zijn werk
Kiekjes

Jacques de Kadt
Verdediging van het Westen

Jacob Kalma
Redt de Joden!

Jacob Kann
Erets Israël, Het Joodsche Land

Rebecca Kisch-Spitz
Zichronot - Herinneringen

Herbert Lebram
Opgedoken

Isaac Lipschits
Onbestelbaar

Joseph Loopuit
Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging
Christelijke Vakaktie in Theorie en Praktijk
Jean Jaurès
Karl Marx en zijne voorgangers
Prof. TREUB's critiek op de sociaal-demokratie en het economisch standpunt der Vrijz.-demokratische partij

Philip Mechanicus
In Depot
'Ik woon, zoals je weet, drie hoog'
Russische reisschetsen
Van sikkel en hamer
Een volk bouwt zijn huis

Jaap Meijer
Aign etmoal - gedichten
Aivege risjes
Het beloofde land
Bruid waar blijft je mond
De dagen onzer jaren - gedichten
Drenthe - een bundel Joodse poëzie
Het eeuwige leven
Erfenis der emancipatie
Het geluid hing te trouwen
Het heden laat verstek gaan - gedichten
Hèlp mie t onthòln - gedichten
Hoge hoeden, lage standaarden
Hou vremd ik blief
In de Jodenhoek geboren
Inkele Raais
J.K. Rensburg 1870-1943 - een Joodse graalzoeker
Het Jonas Daniel Meijerplein
Jozef de dromer - ballade
Lieve ouders - Brieven van beroemde Nederlandse kinderen
Mammoeth mijn muze - gedichten van een leraar
Martelgang of cirkelgang (over Da Costa) (zw)
Mien laid dat vlogt
Mijn eigen spookrijder - Joodse poëzie
Moeder in Israël - een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische jodendom
Nederlandse poëzie in het Hebreeuws
Onder valse vlag
Ongeneeselk - Grunneger gedichten
Over de huid van mijn geheugen
Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. der Mouw
Poëtische pas op de plaats
Principes
Rationalisme, Romantiek, Risjes
Salomo, keur uit zijn liederen
Sjiwwe over sjoeltje
Syndroom, Joodse poëzie
Tien joodse gedichten
Tolk van 't olle volk
Tougelieks - Verzoamelde Grunneger Gedichten 1977-1987
Toverstaf - nieuwe priapeeën
Twijderweegns
Twijspaalk mien bloasbaalk
Vaderland in den vreemde - Joodse balladen uit Groningerland
Vagans judaeus - tien Joodse gedichten
Van Israëlieten tot Israëliërs
Van Israelieten tot Israeliers
Het verdwenen Ghetto
Vrouger of loater - gedichten
Waar wij ballingen zijn
Zeer zeker en zeker zeer - Joodse gedichten
Zij lieten hun sporen achter
De zoon van een gazzen

Daniël Meijers
Arm en rijdend op een ezel

Leo Meyers
Oorlog en Joden

Salomon (Monne) Rodrigues de Miranda
Amsterdam en zijne bevolking in de negentiende eeuw

Abraham (Appie) Mock
Bezettingstijd in Nederland Onder de Duitsche dwingeland

Maurits Mok
Aan de Vermoorden uit Israël
Achtergrond
Achterwegen
Altijd de aarde
Avond aan avond
Berijmde bokkesprongen
Bij brood alleen
De doorleesbril
Het dorp
Dorp in de branding
Dwars door de zomer
Europa
Exodus
Het feest van Hercules
Figuren in het zand
Gedenk de mens
Het geheim van De Beukenhorst
Grondtoon
Het haarlint
De jongens van Duindorp
Kaas- en broodspel

Liesbeth Mok
Kinderdroom

Maurits Mok
Laat getijde
Het lied van de olifant
Een Mens van Nergens
Met Job geleefd
Nachtblauw
De ondergrondse
De rattenvanger
Salvis Titulis
Scheppingsdroom
Silhouetten
Spiegel van het menselijk bedrijf
De spoorwegstaking
Stadiën
Storm uit het Oosten
Stormen en stilten
Terug door de tijd
De tweede jeugd
Vergeefs gebaar
Verloren droomen
De Vliegende Hollander
Vuurmerken
Het wankel hart
Woorden in het donker

Moses Monasch
Geschiedenis van het volk Israël

Hijman Overst
Tintelingen

Herman Oversteeg
Sjofele steentjes

Marianne Philips
Bruiloft in Europa
De doolhof
Henri van de overkant
De Jacht op de Vlinder
Het oogenblik
Tussen hemel en aarde
De wonderbare genezing

Henri Polak
Amsterdam, die groote stad
Het kleine land en zijn groote schoonheid
Openbare brief aan den Weledelzeergeleerden Heer Dr. A.R. Zimmerman
Het 'wetenschappelijk' antisemitisme

Israël Querido
Aron Laguna
Essay en critiek, Groote figuren
Geschreven Portretten
De jeugd van Beethoven
De Jordaan
De Jordaan, van Nes en Zeedijk
De Jordaan, Manus Peet
De Jordaan, Mooie Karel
Kater Don Juan
Kunstenaarsleven, eerste deel
Kunstenaarsleven, tweede deel
Letterkundig leven, deel 1
Letterkundig leven, deel 2
Levensgang, eerste deel
Levensgang, tweede deel
Literatuur en kunst
Menschenwee, Eerste boek, Winter
Menschenwee, Derde boek, Zomer
Mijn zwerftochten door Jordaan en Donker Amsterdam
Muziek en Tooneel
Napoleon
Saul en David
Simson de Godgewijde
Studiën, eerste bundel
Studiën, tweede bundel
Het Volk God's, van Armen en Rijken
Het Volk God's, Menschenharten
Zegepraal

Jacques Rensburg
Japanse Verzen
Sita
Wereldbouw

Sal Santen
Adios companeros!
De B van Bemazzel
Brand in Mokum
Dapper zijn omdat het goed is
Deze vijandige wereld
Een geintje
Heden kijkdag
Jullie is jodenvolk
Kinderdief
De kortste weg
De nalatenschap van Henk Sneevliet
Poste-restante Rood
Saartje gebakken botje
Sal Santen - De tocht van ‘een bang jodenjongetje’ (artikel van Elsbeth Etty in 'Het Amsterdam van ...')
Schimmenspel (filmdagboek)
Een slecht geweten
Sneevliet, rebel
Stormvogels

Raymund Schütz
Vermoedelijk op transport

Ellen Schwarzschild
En toch leefden wij
Niet lesen Als ‘t U blieft

Jacob Samuel da Silva Rosa
Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam 1593-1925

Jelle van Slooten
Een ver-Urkte Israëliet

Martinus Slotemaker de Bruine
Het Joodse vraagstuk

Joseph Sluys
Dit is Chanoeka - Zoth Chanoeka

Meyer Sluyser
Als de dag van gisteren ...
Amsterdam, je hebt een zoute smaak
Het Amsterdam van Meyer Sluyser (artikel van Elsbeth Etty)
Buitenlands geld in Nederlandse politiek
De Centrale, Vijftig jaar arbeiders-levensverzekering
Daar zaten wij, impressies over 'Londen '40-'45'
Die-en-die is er nòg ...
Door storm en duisternis
Er groeit gras in de Weesperstraat
Geacht aetherforum ...
Gisteren komt nooit weerom ...
Hier is de VARA
Hun lach klinkt van zo ver ...
Ik lijk op 't lijk (roman, onder pseudoniem Richard Perridon)
Ik wens u smakelijk eten luisteraars (artikel van Mels Sluyser)
Jacobus Fredericus de Brie
Joden in nood!
Een klein mannetje met een klein potloodje (40 jaar VARA)
Land van de toekomst
Met de Trekpot op Avontuur (onder pseudoniem Onno Win)
Mr. Monday and other tales of Jewish Amsterdam
Niemand die het antwoord weet
De Partij
Tussen speurders en spionnen - Avonturen van Dirk Poldervaert
Twaalf burgemeesters, 500 jaar Amsterdam (met Fred. Thomas)
Voordat hij het vergat (bloemlezing)
Voordat ik het vergeet
De wereld is rond, maar mijn zolen zijn plat

Jacob Soetendorp
De huidige situatie van het Joodse volk
Israël, toetssteen van de vredeswil der volkeren!
Een staat herrijst ....

Raphael Jesaias Spitz
Een rest keert weer ....

Raphaël (Ralph) Springer
Debora
De gezellige staking
Naar Rapidolië het zesde werelddeel
Om de macht
De oude zaak Godefrooi
't Brokkenhuis
Trouwen
Het wondere avontuur van den heer Herman Lobbes

Levie David Staal
Israël onder de volkeren
Het reform-jodendom

Karl Rigard van Staal
Terug uit de Hel van Buchenwald

David Verdooner
Ach wat een gein (Het Joodse kienspel)

Berdi Vieyra-Pront
Dagboeken over een onderduikstertje 1942-1945

Simon Philip de Vries
De fakir van de Prinsengracht
Joodsch-Palestina

Lion Wagenaar
Joodse godsdienstleer voor de jeugd

Jacques Weijel
De vernietiging van de Joden in Polen

Maurits Wertheim
Banvloek
Er is geen gisteren, er is geen morgen
Isaäc de Fuentes
Izzudaar
De laatste Levano
Prenten aan de galg, 24 verhalen
De Soete Bazinne
Vorst van de ballingschap

Sylvain Wijnberg
De joden in Amsterdam

Sam de Wolff
Geschiedenis der Joden in Nederland

Onbekend, meerdere auteurs, organisaties
Auschwitz, deel 1, Het Dodenboek van Auschwitz
De Duitsche Jodenhaat in woord en beeld
Het jodendom in de laatste twee eeuwen
De Joodse godsdienst door de eeuwen
Modern-Hebreeuwse poëzie
Pakkettenrapport Rode Kruis
Rosj Hasjanah en Jom Kippoer
Theodor Herzl, keur uit zijn geschriften
Uit de geschriften van opperrabbijn Tobias Tal
De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado, Witboek
Verwording en ondergang

Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.