Joods huwelijks- en echtscheidingsrecht

Titel
Joods huwelijks- en echtscheidingsrecht

Jaar
2002

Druk
1994

Overig
1ed 1994

Pagina's
249בשי בשבת בששה ימים כ^ירח שךז חמשת אכיפים ישש מאית וחכמוויבז וחמש 1בריאת עוכ!5 לכז^א דדגיל|אכ1מיגץבה הבא במילא פיל^זדעד^זיה

איך אזא שמואבי כן מעוד. יבממא וויר!יא ע!) שק אחק יחדכה דאיזז ל ואבדתי

11 1 1

ימאתיי וכאמריהיץ דאביזתי צביתי ביעיאףשי בדראאני^א ופנזיימ •שבלדיד־־ז

ויזרןכייז יודיב׳ 1ימ א^ת דח1בי1 •וסף דממידא זינזאמיי יכלשים אחין וח^יבד—ז

דאית 4כי וכ!א3החימ ו1אתייכי ו^אתי־יהין דאבהידכי ד׳ הזית אןתיד מן רדמת

דזא ובדץ פטרית יעיבד״דז ימי־ןכייד יתיב״ ל^יכד ז—י—ני—זמי־ז

נ 1י ו י

י—עיאזי—ז ועזד־יטאזי בף״עייםי—ץ כ4דז־מ^«0י* {3י־ ז־״ז־דצכיץ ואירעו כ־4ד ימח!-:

ביי־יכי מז יומא ז־נז ותו־י את מודדי־־י־נ אוי־־־־ם

1

ודן ז־־י ייזוי טיפי מ^אי ס־פי־ חיץ3ץ פ»וי־ץ גא^־י־־י עיבןץץ

 ׳1 1 משו ויעיו-«המי

יהודה בןבדמיןהכהזעד אידי״; ק אפי-ימ עד

ISBN 90-5850-027-6

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.