Een ver-Urkte Israëliet

Titel
Een ver-Urkte Israëliet

Jaar
1995

Druk
1995

Overig
1ed 1995

Pagina's
82De joodse koopman Israël Samuël Kropveld kwam al voor 1938 twee dagen per week venten op het eiland Urk. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich, samen met zijn vrouw Hendri-ka de la Penha en jongste dochter Lea, aldaar. In mei 1942 zijn ze, op last van de Duitse bezetters, geëvacueerd naar Amsterdam. Op 6 april 1943 werden ze vanuit Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor getransporteerd alwaar ze drie dagen later, direct na aankomst, werden vergast.

Vijftig jaar la^ was op Urk niet bekend hoe het met hen was afgelopen. De auteur heeft geprobeerd aan de hand van interviews en archiefmateriaal een antwoord te geven op deze vraag.

Wie ook maar enigszins op de hoogte is van de geschiedenis van de jodenvervolgingen in Nederland zal in de beschrijving van het gebeuren rondom deze betrekkelijk kleine familie veel tegenkomen van wat de directe gevolgen waren van de maatregelen die de Duitse bezetters getroffen hebben met het oog op de joden. In deze zin is de geschiedenis van de familie I.S. Kropveld-de la Penha exemplarisch voor de geschiedenis van de Nederlandse joden gedurende de Tweede Wereldoorlog.

"Dit boek is meer dan een geschiedenis-boek. Het is een geschreven monument dat oproept en waarschuwt."

Rabbijn J.S. Jacobs (voorzitter Interprovinciaal Opperrabinaat)

De auteur studeert aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.