De nalatenschap van Henk Sneevliet

Titel
De nalatenschap van Henk Sneevliet

Jaar
1995

Druk
1995

Overig
1ed 1995

Pagina's
82Henk Sneevliet is een van de weinige Nederlandse revolutionairen die een rol van internationale betekenis gespeeld hebben. Hij werkte samen met Lenin en Trotski, en was betrokken bij de oprichting van de communistische partijen in Indonesië en China. Als verzetsstrijder was hij in de Tweede Wereldoorlog actief in Nederland. In 1942 werd hij door de nazi's gefusilleerd.

Sneevliet liet een indrukwekkend archief van historisch materiaal na. Sal Santen. Sneevliets schoonzoon, was vanaf het begin betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Als groot bewonderaar van Sneevliet hoopte Santen dat het archief in goede handen zou komen. Jarenlang was hij bezig wetenschappers te overtuigen van de historische waarde van dit archief. Deze inspanningen werden hem niet altijd in dank afgenomen. Gelukkig stond Santens vrouw, de nuchtere Bep. hem altijd bij. Bep speelt in dit boek een belangrijke rol. Haar moeilijke jeugd wordt beschreven. haar relatie tot pleegvader Sneevliet, en uiteindelijk haar rol als stabiliserende factor in het woelige leven van Sal Santen. Ten slotte krijgt Sal Santen zijn zin. Het archief komt in handen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, en wordi onderwerp van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zelfs Chinese onderzoekers komen naar Amsterdam 0111 het archief te raadplegen, in de hoop dat dit licht zal werpen op de recente Chinese geschiedenis. Helaas moet Sal Santen deze overwinning in eenzaamheid vieren omdat zijn innig geliefde Bep in 1992 is overleden.

Sal Santen (Amsterdam. 1915) publiceerde bij De Bezige Bij een politieke trilogie (gebundeld in Poste-restunte Rood, 1986). en een autobiografische trilogie (Hcclcn kijkdag, 1987; Kinderdief. 1988 en De H van Bemazzel. 1989). Daarnaast verscheen van hem de verhalenbundel Een slecht geweten (1990) en Dapper zijn omdat liet goed is (Brieven uit de cel, 1993).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.