Uit Mokum en de Medienne

Titel
Uit Mokum en de Medienne

Jaar
1974

Druk
1974

Overig
1ed 1974

Pagina's
98Een taal is voortdurend in beweging. Sommige woorden en uit-drukkingen raken op de achtergrond, sterven af. Andere komen naar voren, zetten zich vast in het algemeen taalgebruik. Op-vallend is het grote aantal van oorsprong Joodse woorden dat zich op deze wijze ook de laatste jaren een plaats heeft verworven. Stennis is daar een voorbeeld van, maar ook geinponem, geteisem, gotspe en tippelen. Beem signaleert de recente opkomst van vele Joodse woorden, geeft oorspron-kelijke betekenissen aan, vertelt hoe tal van Joodse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands zijn ingeburgerd. Maar natuurlijk heeft ook de Nederlandse taal een onstuitbare invloed gehad op het taalgebruik binnen de Joodse gemeen-schap. Ook hier zijn tal van woorden en zegswijzen nauwelijks meer in hun oorspronkelijke betekenis te onderkennen. Dat een leesboek bij de Portugese Joden een gebedenboek is, ligt niet voor de hand. Wat aanbijten, zich benemen, nacht maken, vrouwenkerk, Mexicaan, voorste en achterste dagen, zich af-scheuren en tiende man allemaal betekent kan gemakkelijk in dit boekje van Beem worden opgezocht. Hij geeft de weg aan voor iedereen die in loods en Nederlands taalgebruik geïnteres-seerd is.

ISBN 90 232 11669

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.