Kanalje

Titel
Kanalje

Jaar
1904

Druk
1977

Overig
herdr 1977

Pagina's
105De Engelbewaarder, kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair Café De Engelbewaarder.

Tweede jaargang — januari 1977

Redaktie:

Jet Greebe, Rob Grootendorst, Bas Lubberhuizen, Thijs Wierema

Redaktieadres:

Thijs Wierema, Bethaniënstraat 22-hs Amsterdam

Telefoon: 020-24 29 50 Abonnement: f 25,— per jaargang bij vooruitbetaling.

Losse nummers:_

f7,50 Postgiro: 22 98 961 t.n.v.: T. Wierema, Amsterdam

Het portret van Jacob Israël de Haan op de omslag is ontleend aan de eerste uitgave van "Pathologieën", Rotterdam — Meindert Boogaerdt Jun., 1908.

Omslagontwerp: Joep Paulussen Reproduktie illustraties: Theo Sanders

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.