Scheppingsdroom

Titel
Scheppingsdroom

Jaar
1940

Overig
poezie

Pagina's
104KAAS- EN BROODSPEL door M. MOK

Van den schrijver van „Scheppingsdroom” verscheen bij „De Tijdstroom” te Lochem reeds eerder het gedicht „Kaas- en broodspel”. Van de vele goede recensies volgt hier een fragment uit een bespreking van H. Marsman in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant”.

„Bij dit alles heb ik nog niet over het nieuwe dichtwerk van Mok gesproken, die met zijn Kaas- en Broodspel vrijwel alles wat ik genoemd heb, plotseling en definitief onder en achter zich laat. Inderdaad, dit is na jaren eindelijk weer eens groote poëze, en als Gorter in Mei voor zijn generatie het eenige en bovendien nog lyrische epos schiep, als Slauerhoff in De Piraat en Het Eeuwige Schip voor onze generatie iets dergelijks deed, dan verrichtte Mok met zijn Kaas- en Broodspel voor zijn generatie een daad die bij de twee zooeven genoemde nauwelijks achter staat. Men kan de vierenzestig bladzijden van dit gedicht opslaan waar men maar wil, men zal vrijwel nergens op een inzinking stuiten. Heel dit werk wordt bezield door een harde en lange spanning, een gedrongen en koppige beeldkracht, een bijna nergens verzwakkende, beheerschte en gevarieerde ryth-miek.”

Prijs ing. ƒ 2,25. Geb. ƒ 2,90

In den boekhandel verkrijgbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.