Land van de toekomst

Titel
Land van de toekomst

Jaar
1951

Druk
1951

Overig
1ed 1951

Pagina's
109HET VRIJE VOLK

wijst de weg naar Het land van de toekomst Hoe?

Lees dat in het boekje

WIE WIJ ZIJN EN WAT WIJ WILLEN

Daarin wordt openhartig antwoord gegeven op de vragen:

Van wie is Het Vrije Volk? Wie ־besturen De Arbeiderspers? Waar blijft de winst van de A.P.? Is Het Vrije Volk te volgzaam ten opzichte

van de regeringspolitiek? Hebben adverteerders wat te zeggen over de inhoud van Het Vrije Volk?

Er ligt (gratis) een exemplaar voor U klaar als U een briefkaartje schrijft aan

HET VRIJE VOLK

Afdeling Exploitatie - Hekelveld 15 - Amsterdam

Uitgegeven voor de Partij van de Arbeid Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers 1951

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.