Het Amsterdam van Meyer Sluyser (artikel van Elsbeth Etty)

Titel
Het Amsterdam van Meyer Sluyser (artikel van Elsbeth Etty)

Jaar
1995

Druk
1995

Overig
1ed 1995

Pagina's
11, het

Amsterdam

van...

'Is u Amsterdammer?' vraagt Bavink aan Japi, de uitvreter, op de boot van Nu-mansdorp naar Zijpe. 'Ja, Goddank,' antwoordt Japi.

'Ik haat Amsterdam... Amsterdam is een gedoemde stad.' (Gerard Reve) '(...) ik verklaar, nergens zulke totale abstinentie van plichtsbesef, nergens zo'n walglyke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als by 't bestuur der stad Amsterdam.' (Multatuli in Ideeën) Amsterdammers heten kankeraars te zijn en dat geldt in niet mindere mate voor de schrijvers die korte of langere tijd in de hoofdstad gewoond hebben. Maar vaak ging het om een gecompliceerde haatliefde-verhouding. Neel Doff in Dagen van honger en ellende: 'Ik hield van Amsterdam' - maar in Keetje Tippel vertrouwt zij haar minnaar toe: 'Van de

Piet Bakker Breder« Simon Carmiggelt Maurits Dekker

Neel Doff A.f'.Th. van der

Heijden Jacob van Lennep Justus van Maurik Jan Mens Harry Mulisch Muli.iiuli Nescio Gerard Reve Sal Santen Annie M.G. Schmidt Meyer Sluyser Theo Thijssen Joost van den Vondel

avond dat we over de Amstel de stad zijn

binnengevaren ttot de avond dat we, weer .over de Amstel, vertrokken zijn, is ons leven een bijna onvoorstelbare reeks gruwelen

geweest.'

In Ons Amsterdam verscheen een serie artikelen die aan de hand van het door de eeuwen heen geschrevene duidelijk maakt welke rol Amsterdam in het oeuvre van diverse auteurs gespeeld heeft. De reeks korte essays die dat tot dusver heeft opgeleverd zijn in dit boek gebundeld en vormen te zamen een intrigerende handleiding voor wie wil weten waar Theo ISBN 90-73978-37-8 Thijssen zijn inspiratie, Multatuli zijn Max Havelaar en Harry Mulisch zijn engagement vandaan haalde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.