Auteur /Henri Polak

Korte levensbeschrijving van Auteurhttp://www.joodsebibliotheek.nl/img/schrijvers/henri_polak.jpg Henri Polak
Henri Polak (1868-1943) werd geboren op 22 februari 1868 te Amsterdam als oudste kind van Moses Polak en Marianne Smit. Moses Polak was diamantslijper en had zich opgewerkt tot zelfstandig juwelier. Hij hoopte dan ook dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden. De jonge Henri werd na zijn lagere school opgeleid tot diamantslijper. Van 1888 tot 1890 verbleef Polak in Londen, waar hij voor het eerst in aanraking kwam met de vakbond en met het Communistisch manifest, geschreven door Karl Marx en Friedrich Engels. Hij ontmoette er ook Emily Nijkerk met wie Polak in 1888 trouwde. Terug in Amsterdam werd Polak lid van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) en vanaf 1893 was hij tevens redacteur van het tijdschrift van de SDB: De Nieuwe Tijd. Polak was de eerste sociaal-democraat die zitting had in de gemeenteraad van Amsterdam (1902 tot 1906) en de eerste sociaal-democraat in de Eerste Kamer (1913 tot 1922 en 1923 tot 1937). Wanneer in 1895 het ‘Hoofd-Comité der Gezamenlijke Diamantbewerkers-Vereenigingen’ wordt omgedoopt tot de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB), neemt Polak het voorzitterschap op zich. Hij oefende zo een belangrijke invloed uit op wat de eerste moderne vakbond in Nederland zou worden. Voor zijn maatschappelijke verdiensten in de socialistische beweging ontving Polak in 1932 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Toen de Nationaal-Socialisten in Duitsland aan de macht kwamen, waarschuwde hij als lid van de Eerste Kamer voor de gevaren die dit meebracht voor de democratie. In juli 1940 werd Polak gearresteerd door de Duitsers. Twee jaar later werd hij weer vrijgelaten. Op 17 februari 1943 overleed Henri Polak aan een longontsteking, waardoor hij voor deportatie gespaard bleef.

Digitaal archief over Henri Polak
pdf Artikel: vervolging ingesteld tegen Henri Polak, De Tijd, 3 augustus 1907
pdf Aankondiging lezing, Nieuw Israelietisch Weekblad, 27 november 1925
pdf Aan de grens teruggewezen, Het Centrum, 28 februari 1927
pdf Aftreden als voorzitter van de SDAP, De Indische Courant, 20 oktober 1927
pdf Aankondiging feest tgv 60e verjaardag, Het Volk, 23 februari 1928
pdf Eerste roode Gemeenteraadslid, Voorwaarts, 2 april 1928
pdf Gehuldigd tgv 60e verjaardag, De Sumatra Post, 23 februari 1928
pdf Huldiging tgv 70e verjaardag, Algemeen Handelsblad, 24 februari 1938
pdf Het kleine Land en zijn groote Schoonheid, Leeuwarder Nieuwsblad, 8 okt. 1929
pdf Benoeming voorzitter scheidsgerecht, De Indische Courant, 2 november 1929
pdf Spreker bij jaarvergadering Mij. Nederl. Letterkunde, Het Volk, 29 mei 1931
pdf Aankondiging ‘Het “wetenschappelijk” anti-semitisme, Het Volk, 30 juni 1933
pdf Lezing ‘Over socialisme en democratie’, Het Volk, 28 oktober 1933
pdf Trekt zich terug uit huldigingscomité, De Tijd, 5 april 1934
pdf Buiten vervolging gesteld, Bataviaasch Nieuwsblad, 3 december 1935
pdf Ridder in de Orde van de Nederl. leeuw, De Sumatra Post, 24 februari 1938
pdf Belgische onderscheiding, Zaans Volksblad, 8 oktober 1938
pdf Gevangen genomen door de nazi’s, De Sumatra Post, 8 september 1941
pdf Onthulling gedenkteken begraafplaats, De Gooi- en Eemlander, 25 oktober 1947

Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.