Ongeneeselk - Grunneger gedichten

Auteur
Jaap Meijer

Geschreven onder pseudoniem
Saul van Messel

Titel
Ongeneeselk - Grunneger gedichten

Jaar
1985

Pagina's
177gelaaide

ól vrok woarvan ik nije gedichten mok

© Saul van Messel, Heemstede, 1985.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

ISBN 90 70323 08 7

Uitgave: Stichting 't Grunneger Bouk, Postbus 157, 9750 AD Haren, 1985.

Druk: Actief Scheemda bv.

Verkoop en distributie: Stichting De Bojkenkist,

Torum 1, 9679 CL Scheemda, telefoon 05979-3212.

Deze uitgave is tot stand gekomen dank dj subsidie van het Provinciaal Bestuur van Groningen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.