Auteur /Joseph Loopuit

Korte levensbeschrijving van Auteurhttp://www.joodsebibliotheek.nl/img/schrijvers/54.jpg Joseph Loopuit
Joseph Loopuit was de jongste in een gezin van vijf kinderen. Zijn moeder, weduwe, verdiende de kost en zorgde ervoor dat alle kinderen een goede vakopleiding kregen. Joseph was een uitblinker op school en mocht een extra jaar leren in de Talmoedklas aan het *Beet Hamidrasj*. Op zijn twaalfde gaat hij in de leer bij een diamantslijper en vervolgens aan de slag in de fabriek. Daarnaast leest hij alles wat los en vast zit. Vanaf midden 1892 speelt Loopuit een vooraanstaande rol in de Nederlandsche Diamantbewerkers Vereeniging (NDV), een socialistische vakorganisatie. Loopuit was ook betrokken bij de oprichting van de ANDB (Algemene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond). Hij was gemeenteraadslid in Amsterdam (1905-1923), lid van Provinciale Staten (1916-1923), voorzitter van de Statenfractie, voorzitter van de SDAP-raadsfractie, en redacteur van De Nieuwe Tijd en de Socialistische Gids.
Jospeh Loopuit publiceerde veel boeken, brochures en tijdschriftartikelen over uiteenlopende onderwerpen, maar altijd met de arbeiderszaak als rode draad. Na een carrière als orthodox marxist, verschuift zijn mening vanaf 1915 naar de meer gematigde kant van het socialisme. Dat Loopuit de extreem-linkse hoek verliet, is mogelijk te verklaren uit zijn behoefte aan objectivering, afkeer van revolutionair geweld en geraaktheid over de wijze waarop Nederlandse communisten hem geregeld attaqueerden.

Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.