Auteur /Marianne Philips

Korte levensbeschrijving van Auteurhttp://www.joodsebibliotheek.nl/img/schrijvers/marianne_philips.jpg Marianne Philips
Marianne Philips (1886-1951) werd 18 maart 1886 geboren in Amsterdam. Ze debuteerde pas na haar veertigste als romanschrijfster. Philips schreef psychologische romans waarin de zoektocht van een jonge man of vrouw naar volwassenheid en eigen identiteit centraal stond.
Marianne Philips was lid van de SDAP en werd zelfs als een van de eerste vrouwen verkozen tot gemeenteraadslid, in 1919 in Bussum. Haar belangstelling voor ethische en sociale vraagstukken kwam tot uiting in haar laatste roman ‘De zaak Beukenoot’, waarin ze haar onvrede met de klassenjustitie in de Nederlandse rechtspraak uitte. Deze roman werd in 1950 verkozen tot boekenweekgeschenk.
Marianne Philips trouwde met Samuel Goudeket, met wie ze drie kinderen kreeg: Hester, Carla en Frits (Hester was de moeder van Judith Belinfante, Tweede Kamerlid en museumconservator).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben Marianne Philips en haar echtgenoot ondergedoken gezeten op verschillende adressen, waardoor ze er in slaagden de oorlog te overleven. De laatste jaren van haar leven liet Philips’ gezondheid haar in de steek en was ze bedlegerig. Zij overleed 13 mei 1951 in Naarden.
Na haar dood riep Goudeket de Marianne Philipsprijs in het leven. Deze prijs werd tot en met 1975 jaarlijks uitgereikt aan auteurs ouder dan vijftig jaar die nog steeds creatief bezig waren maar door de grote massa dreigden te worden vergeten.

Digitaal archief over Marianne Philips
pdf Recensie ‘De Biecht’ van Roel Houwink, Den Gulden Winckel, 30 januari 1931
pdf Zweedse vertaling van ‘Bruiloft in Europa’, Algemeen Handelsblad, 16 april 1936
pdf Kunstenaarscongres, Comité van aanbeveling, Het Vaderland, 18 september 1936
pdf Korte recensie ‘Bruiloft in Europa’, De Gooi- en Eemlander, 17 november 1936
pdf Annulering lezing in verband met ziekte, Het Vaderland, 13 oktober 1937.docx
pdf Lezing voor ‘Joodschen Vrouwenraad’, Nieuw Israelietisch Weekblad, 13 januari 1939
pdf Lezing voor ‘Joodschen Vrouwenraad’, Nieuw Israelietisch Weekblad, 3 november 1939
pdf Boekenweekgeschenk ‘De zaak Beukenoot’, De Gooi- en Eemlander, 3 mei 1950
pdf Boekenweekgeschenk ‘De zaak Beukenoot’, Limburgsch Dagblad, 3 mei 1950
pdf Boekenweekgeschenk ‘De zaak Beukenoot’, Nieuwsblad van Friesland, 3 mei 1950
pdf Recensie bij herdruk ‘Bruiloft in Europa’, Het Vrije Volk, 7 december 1950
pdf Artikel over aanstaande 65e verjaardag, De Tijd, 15 maart 1951
pdf Bericht over crematie, Nieuwsblad van het Noorden, 16 mei 1951
pdf Bericht over overlijden, Algemeen Indisch Dagblad / De Preangerbode, 18 mei 1951
pdf Bericht over overlijden, Nieuw Israelietisch Weekblad, 18 mei 1951
pdf Stichting van Marianne Philips Fonds, De Nieuwsgier, 31 augustus 1951
pdf Winnaar Marianne Philipsprijs 1953, Nieuwsblad van het Noorden, 19 maart 1953
pdf Kort bericht over ‘De wonderbare genezing’, Leeuwarder Courant, 22 maart 1956
pdf Kort bericht over ‘Henry van de overkant’, Nieuwsblad van het Noorden, 13 juni 1969

Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.