Auteur /Raphaël (Ralph) Springer

Korte levensbeschrijving van Auteurhttp://www.joodsebibliotheek.nl/img/schrijvers/151.jpg Raphaël (Ralph) Springer

Ralph (voluit Raphaël) Springer werd geboren in Amsterdam op 13 april 1886. Hij groeit op in een groot gezin met negen kinderen, zes jongens en drie meisjes. Op 41-jarige leeftijd trouwt hij met Janna Antje van der Wal.

Springer was een omstreden figuur. Ooit was hij aanhanger van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) en een vurig links vakbondslid. Later kwam hij in ‘foute’ rechtse kringen terecht en werd hij lid van Vereeniging De Bezem, een fascistische politieke organisatie, en de NSB. Via deze kanalen kwam hij in contact met George Wilhelm Kettmann, eigenaar en directeur van De Amsterdamsche Keurkamer, een nationaalsocialistische uitgeverij, waar Springer de enige Joodse auteur werd en bleef.
Bij een andere uitgever, Batteljee & Terpstra, was in 1931 zijn sleutelroman Om de macht verschenen. In deze roman rekent Springer op rancuneuze wijze af met zijn socialistische verleden. Hij probeerde vooral aan te tonen dat de socialistische vakbeweging corrupt was. Bij de Amsterdamsche Keurkamer verscheen in 1933 zijn brochure Bonzen, waarin hij deze strijd voortzette. In dit werk richtte hij zich tegen het zogenaamde ‘bonzenstelsel’ van de arbeidersbeweging. De staat diende volgens Springer in te grijpen in het wezen van de arbeidersbeweging, die onder staatstoezicht moest komen te staan. Die arbeidersbeweging mocht wat hem betreft best fascistisch of nationaalsocialistisch zijn, zo lang die zich maar onthield van ‘haarklovend bloed- en rasonderzoek’. Als Jood voelde hij blijkbaar toch weinig voor ‘bloed- en bodemtheorieën’.

Het antisemitisme, waar Springer nog enigszins vergoelijkend over had geschreven, werd ook hem fataal. Op 22 oktober 1942 werd hij, 56 jaar oud, in concentratiekamp Auschwitz vermoord.


Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.