De Gokker, 'n Overwinning

Titel
De Gokker, 'n Overwinning

Jaar
1905

Overig
art

Pagina's
24DE GOKKER

DOOR

5AMUEL 60UD5MIT.

Tante Saar had het gaslicht zoo laag mogelijk afgedraaid, tot ’t behang van de achterkamer diep donker-rood gloeide.

Even rustend van ’r woede-vermoeienis, ’r raak-bazige dreigingen, zat ze rechtop in den eenigen leunstoel, ’r armen gekruist over ’t zwaar-volle corset-looze lijfje, ’t gitzwarte haar onder ’t wollen mutsje frommelig weggeduwd en nu uithangend bij losse bundels door ’r nijdige hoofdgebaar.

Visraper, oud en rimpelig, met z’n grijze bakkebaardjes en klein-sluwe oogjes, zat, half ontkleed al, op een laag stoeltje zonder rug, in z’n moeë gebogenheid, verschopt en kinderachtig tegenover haar.

Hij sprak niet tegen, bang voor ’r schrikkelijke scènes, óok wetend, dat ze nou niet heelemaal ongelijk had. Joop had kunnen zorgen, dat-ie thuis was met bedtijd. Maar hij wist wel, dat ze daar blij om was, omdat ze nu wat te kraischen had, Saar, dat ze Joop niet z.ièn kon voor ’r oogen, omdat ie ’n schlemiel was en niks inbracht, dat ze ’r op studeerde, ’m ’t huis uit te krijgen.

Toen z’n vrouw gestorven was, was zij, haar zuster, bij ’m gekomen, zij blij, dat ze niet langer te dienen hoefde, nou ’n eigen huis kreeg waar ze regeeren kon, hij dankbaar, dat ie gered was en geen andere, dure huishoudster hoefde te nemen.

Zoo had-ie haar verwend, al ’r grillen toegegeven, wijl ze zuinig was, en langzaam was-ie gaan merken, dat ze ’m de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.