Auschwitz, deel 1, Het Dodenboek van Auschwitz

Titel
Auschwitz, deel 1, Het Dodenboek van Auschwitz

Jaar
1947

Overig
Uitgegeven door Het Nederlandsche Roode Kruis

Pagina's
24HOOFDBESTUUR van Het Nederlandsche Roode Kruis

L.S.

F en verdere studie van het probleem der Jodendeportaties door de Heren Dc L. LANDSBERGER, Mr A. DE HAAS en K. SELOWSKY van het INFORMATIEBUREAU VAN HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS heeft geleid tot de bewerking van de geschiedenis der naar Auschwitz weggevoerde Joden.

Deze uitgave vormt hiervan het Eerste Deel.

Het ligt in dc bedoeling meerdere publicaties te doen volgen, om een volledig overzicht te geven van het lot der gedeporteerde Joden.

Voorafgaand aan deze uitgave verscheen reeds het Sobibor-rapport.

Het Nederlandsche Roode Kruis Dc fgd Directeur van het Informatiebureau.

’s-Cravenhage, Juni 19-17

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.