Israël onder de volkeren

Titel
Israël onder de volkeren

Jaar
1927

Overig
Schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden

Pagina's
250ISRAËL ONDER DE VOLKEREN

SCHETS DER JOODSCHE GESCHIEDENIS VAN DE GRIEKSCHE OVERHEERSCHING TOT HEDEN

EEN BOEK VOOR SCHOOL EN HUIS

DOOR

L. D. STAAL

TE AMSTERDAM

VROEGER HOOFDONDERWIJZER AAN DE ISRAËL. SCHOOL TE ZUTPHEN

DERDE, VEEL VERMEERDERDE DRUK

ZUTPHEN - W. J. THIEME & CIE - MCMXXVII

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.