Op hoop van zegen

Titel
Op hoop van zegen

Jaar
1901

Druk
1965

Pagina's
77Herman Heijermans Op hoop van zegen

Jacques de Kadt in Tirade: ‘Voor mij is Heijermans de man gebleven van Op hoop van zegen. [... ] niet slechts ontroerend, doch een aansporing tot het wegnemen van misstanden die onnodig leed teweeg brachten. En welk een vondst was dat Kniertje-voor ons: Esther de Boer-van Rijk-die juist als niet-opstandige, als geschonden en vernederde onderworpene, de afschuwelijkheid van de “normale” maatschappij naar de keel deed wellen.-Voor mij is Heijermans nooit en nergens zó geslaagd in zijn pogingen een sociaal drama te scheppen.’

De Tijd-Maasbode: ‘Het was opmerkelijk dat de scènes waarin het oprechte pathos werkelijk het volle pond kreeg ook de grootste indruk maakten. De emoties die Heijermans op de planken doet verschijnen vinden sterke weerklank bij de toeschouwer van nu. Waarschijnlijk omdat ze zich als volkomen oprecht voordoen.’

Omslagillustratie: Bert Bouman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.