Beschuit met muisjes

Titel
Beschuit met muisjes

Jaar
1910

Pagina's
10575

Mevrouw: Ik heb ’t ’r gezegd, omdat, omdat...

Charles: (in de achterkamer) Ik heb ’t ’r gezegd...

Prosper: (driftig) Wat heb jy haar gezegd, kwajongen?

Charles: Dat ’r by de Credietbank...

Prosper: (naar de achterkamer toestuivend) Jy had niks te zeggen, kwajongen, vervloekte kwajongen, beroerde kwajongen! (de hand opheffend) ’k Moest je links en rechts...

Charles: ’kWaarschuw je, vader, sla me niet!

Mevrouw: {tusschen hen in, schreiend) ... Toe nou, Prosper, je ben zoo opgewonden! Je ziet jezelf niet! 'r Heeft toch niemand schuld — 't is toch voor allemaal ’n tegenslag ...

Prosper: Als jy die vervloekte kwajongen niet zoo telkens in bescherming nam, en ’m niet zoo in den grond had bedorven ...

Hendrika: (de deuren toeschuivend) Zoo. Nou hoeven we d’r niet met z’n allen van te proffeteeren. Komt van jullie gesjikker!

Aristide: (tot Baptiste) Wees jy zoo verstandig, Baptiste, en ga jy ’r effen by! Anders duurt ’t tot van avond.

Baptiste: Wat had-ie ’t dan ook te vertellen! Waar bemoeit zoo’n aap zich mee! (ruzie-stemmen uit de achterkamer) Heeft oom geen gelyk?

Aristide: Als jy dan niet wil, zal ik, zal ik ’t pro-beeren ... (af in achterkamer, waarin Prosper luidruchtig beweert).

Hendrika: (tot Baptiste) Nou, hè-’k gelyk gehad? Was ’t ’n dooie mosch? Mot je nou nog stedentekoos doen? Ga jy nou na de Bank en na me broer en na Harmsen en na Boot en na de Boer en zeg ze, dat de soep zuur is geworden! Daar mot-ie zich kleine oogies voor drinken! Daar mot ik bly om wezen! Daar mot ik ’n vroolyk gezicht by trekken! (uit de achterkamer ruzie-stemmen van Prosper en Aristide).

Baptiste: Nou, als Jk dan tusschen twee vuren te kiezen heb, ga ’k liever ’n gezellig oogenblikje achter..,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.