Interieurs

Titel
Interieurs

Jaar
1905

Druk
1985

Pagina's
168In de vijf verhalen, die deze bundel vormen, wordt ons vijfmaal een fijnzinnig kijkje gegund in het leven van de hoofdpersonen.

In ‘Begrafenis’ is zojuist het hoofd van het joodse gezin overleden. Het geharrewar rond de begrafenis en het gesjacher met geld leveren nogal wat humoristische situaties op.

Verre van komisch is het verhaal ‘Amieke’, waarin de tragische jaloezie van de blinde Amieke jegens haar echtgenoot centraal staat.

Tragisch is ook‘Huwelijk’: genezen verklaard van een ernstige ziekte krijgt de jongeman alsnog toestemming om te trouwen.

Tot de ziekte de Kop weer opsteekt...

En dat een dienstmeisje zonder zich ervan bewust te zijn een vernietigende invloed kan hebben op het huwelijksgeluk van een echtpaar, toont Heijermans ons in ‘De meid’. Eenzaamheid ten slotte is het lot van ‘Bep die dwaze jongen’, die zich geplaatst ziet tegenover een vijandige en onrechtvaardige wereld.

Herman Heijermans (1864, Rotterdam) vestigde zich in 1892 als dagbladschrijver en letterkundige te Amsterdam.

Van 1897 tot 1901 redigeerde hij het door hem opgerichte socialistische tijdschrift ‘De Jonge Gids’. Hij woonde van 1907 tot 1912 te Berlijn. Heijermans verwierf bekendheid door zijn toneelstukken zoals ‘Op hoop van Zegen’ en ‘De wijze kater*. Hij overleed op 22 november 1924 te Zandvoort. (afbeelding omslag: H. de Toulouse - Lautrec 1864-1901)

ISBN 90 204 2462 9

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.