Duczika

Titel
Duczika

Jaar
1912

Druk
1926

Overig
4ed

Pagina's
315Werken van Herman Heijermans

DIAMANTSTAD

DERDE DRUK Prijs ingenaaid ƒ 2.50 — Gebonden ƒ 3.50

....Lees dan toch dit boek en zie het als de spiegel van het leven der duizenden en duizenden, die nog kwijnen in stinkende sloppen en stegen, in duffe kelders en bedompte krotten.... Koop dit boek en houd het steeds bij de hand. Het is van ons allen, het is uit ons aller hart gegrepen.    A. M. de ]ong in Het Volk,

....Deze derde druk bewijst wel, dat dit meesterwerk van Herman Heijermans nog steeds lezers vindt.... Het gesloof, het gesjouw, ’t wanhopige samenhokken in krotten van de onderste lagen der joodsche bevolking in de hoofdstad zijn met meesterhand geteekend. Een boek dat men steeds weer herlezen kan in de erkenning dat Heijermans er een zijner beste werken mee gaf.    Indische Gids.

JOEFS WONDERLIJKE AVONTUREN

TWEEDE DRUK Prijs ingenaaid ƒ2.50 — Gebonden ƒ3.50

.... Deze schepping is niet alleen geworden een vermakelijk verhaal, maar tegelijk een verheven creatie van fijne en teedere aandoeningen. En juist dit teedere en aandoenlijke, gehouden in den lossen, vlakke Falklandtoon, geeft aan dit boek een echt-humoristisch karakter. De Tijdspiegel.

....Dit alles is boeiend verteld, vol van den humor —-ach, af en toe galgenhumor — waarvan Heijermans een onovertroffen meester is.

Henri Dekking in het Rotterd. Nieuwsblad.

....Een mooi boek van een fijn mensch.

A. M. de ]ong in Het Volk.

KAMERTJESZONDE

ELFDE DRUK Prijs ingenaaid ƒ1.90 — Gebonden ƒ 2.50

 Kamertjeszonde is een echt HEijERMANS-werk:

hekeling van decadentie en een realistische decamerone van dagfeitjes, genoteerd met de vlijmende pen van een ironisch menschenkenner. En toch, hoeveel verteederingen leven niet nog hun laatsten glans uit in al deze ontgoochelingen en verbitterde beschouwingen. Men kan „Kamertjeszonde” een schrijnende idylle noemen van een wreed realist.    Is.    Querido    in    het    Handelsblad.

....Kamertjeszonde is een der reinste boeken, die de literatuur heeft opgeleverd.... „Hei is een rauwe, harde schreeuw tegen de zieke, bedorven sexuële moraal, tegen de wrede, zinneloze huwelikswetgeving, die een grove, domme ontkenning is van de meest elementaire levenswaarheid. Ik hou van dit meesterlike boek, omdat het zo zuiver en zo waar is, zo edel en sterk, zo eindeloos teder ontroerd, zo zielsbedroefd om het verminkte leven, zo open en trouw als een eerlik mensengezicht. Laat „de belangstelling" er onmatig aan smullen. De waarheid zal onder alles door toch haar louterend werk doen, omdat zij après tout de grote kracht is, waaraan het leven zich moet vernieuwen.    A. M. de Jong in Het Volk.

EM. QUERIDO’s UITGEVERS-Mij, Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.