J.K. Rensburg 1870-1943 - een Joodse graalzoeker

Titel
J.K. Rensburg 1870-1943 - een Joodse graalzoeker

Jaar
1981

Overig
De Engelbewaarder

Pagina's
148De Engelbewaarder

kwartaalschrift

van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair Café De Engelbewaarder

zesde jaargang - januari 1981

Redactie

Rob Grootendorst Toke van Helmond Bas Lubberhuizen Thijs Wierema

Redactieadres

Thijs Wierema Keizersgracht 139 1015 CK Amsterdam Telefoon 020-242950

Zetwerk

Zetterij Middleton Druk

Leeuwenberg

Vormgeving

Leo Creton

Abonnement

f 37,50 per jaargang bij vooruitbetaling

Losse nummers

f 10,— + f 2,- portokosten Postgiro 4475900 t.n.v. De Engelbewaarder Amsterdam

Omslag

J.K. Rensburg naar een olieverfschilderij (70 x 55V& cm) uit 1913 door Leo Gestel (1881-1941). (Collectie Stedelijk Museum, Amsterdam.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.