De zoon van een gazzen

Titel
De zoon van een gazzen

Jaar
1967

Pagina's
414In 1961 werd dr. J. Meijer vanwege het Ministerie van O.K. & W. een opdracht verleend ‘tot het persklaar maken van gedrukte en ongedrukte documenten en de volledige briefwisseling in chronologische volgorde van Jacob Israël de Haan’.

Na voltooiing van deze arbeid volgde in 196} een tweede regeringsopdracht tot het schrijven van deze biografie.

Deze uitgave kon mede dankzij een subsidie van het Ministerie van C.R. & M. tot stand komen.

© 1965 Polak & Van Gennep, Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-copie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

No part of this book may be reproduced by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publishers.

Boekverzorging: Jacques Janssen, GKf

Druk: Koninklijke Drukkerij Van de Garde N.V., Zaltbommel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.