Spiegel van het menselijk bedrijf

Auteur
Maurits Mok

Geschreven onder pseudoniem
Jan Luyken jr.

Titel
Spiegel van het menselijk bedrijf

Jaar
1979

Overig
poezie

Pagina's
55Jan Luyken jr., in het eerste kwart van de twintigste eeuw geboren, bracht zijn jonge jaren in hoofdzaak door met het ontcijferen van wat anderen op schrift hadden gesteld. De vaardigheden die hij zich aldus eigen maakte, brachten hem tot het besluit, met eigen voortbrengselen zijn medemensen op dezelfde wijze aan het werk te zetten.

Hij schreef enige bundels gedichten en aforismen die uitsluitend in privé-uitgaven verschenen zijn en buiten de handel gehouden.

Met zijn Spiegel van het Wenselijk Bedrijf heeft hij het gelijknamige werk van zijn verre voorvader niet in de schaduw willen stellen, doch slechts een variant leveren op diens devote en didactische poëzie. Junior bestrijkt heel de moderne bedrijvigheid cn biedt in enkele regels een scherpe karakteristiek van de vele vormen van menselijk zwoegen en streven. Men kan dan ook zonder overdrijving zeggen dat hier de hedendaagse maatschappij en de mensen die haar bevolken, ten voeten uit zijn weergegeven.

Achter deze eigenaardige Jan Luyken jr. gaat een bekend Hollands dichter schuil. Misschien vindt u ook uit wie...

ELSEVIER MANTEAU ISBN 90 223 0720 4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.