Auteur /Isidore Hen

Geboren: 9 december 1876, Amsterdam
Overleden: 19 december 1946, Den Haag
Werken van Isidore Hen in de Digitale Joodse bibliotheek
De Arbeidsovereenkomsten in de Diamantindustrie (1900)
Het zionisme (1909)
Korte levensbeschrijving van Auteurhttp://www.joodsebibliotheek.nl/img/schrijvers/56.jpg Isidore Hen

Isidore Hen is jurist en zionist. Hij promoveert op 21 juni 1900 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld De arbeidsovereenkomsten in de diamantindustrie. Ruim twee jaar later, op 14 augustus 1902, trouwt hij met Catharina Goudsmit (30 juli 1876 - 5 februari 1950).
Begin 1900, in een tijd dat kerkgenootschappen zionisme nog als strijdig zien met religieus jodendom, wordt Hen lid van de Nederlandse Zionistenbond (NZB). Het idee dat er een afzonderlijke Joodse nationaliteit zou bestaan, werd toen nog ontkend. In de Joodse Wachter, het blad van de NZB, schrijft hij een felle reactie als zijn broer niet als voorzanger wordt aangenomen vanwege diens betrokkenheid bij de Zionistenbond. De ‘vrijheid van denken’ zou in het geding zijn.
In 1910 vertrekt Hen met zijn gezin naar Nederlands-Indië. Hij wordt er rechter en is vicepresident van de Raad van Justitie in Soerabaja. In opdracht van het opperrabbinaat in Nederland vervult hij rabbinale functies. Vóór vertrek had hij zich bekwaamd in ritueel slachten, het uitvoeren van besnijdenissen en het sluiten van huwelijken. Hen was ook voorzanger.
In 1929 voltrekt hij het dubbelhuwelijk van zijn twee dochters in Hotel des Indes in Batavia en haalt daarmee de Indische en Nederlandse pers. Hen zou de drijvende kracht worden achter het Joodse leven in Nederlands-Indië. In 1929 werd hij er voorzitter van de Centrale Joodse Raad.
Isidore Hen overlijdt in 1946 in Den Haag. Zijn vrouw overlijdt vier jaar later. Beiden zijn begraven op de Joodse begraafplaats in Wassenaar.


Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.