De joden in Amsterdam

Titel
De joden in Amsterdam

Jaar
1967

Druk
1967

Overig
1ed 1967

Pagina's
185Ruim drie en een halve eeuw geleden vestigden zich de eerste Joden in Amsterdam. Sindsdien hebben zij Amsterdam beïnvloed en heeft Amsterdam hen in grote mate geassimileerd.

Dr. Wijnberg onderzoekt in dit boek in hoeverre de Jood in Amsterdam in de tweede helft van de twintigste eeuw toch zijn eigen identiteit heeft behouden. Met de technieken, die hem door de sociale wetenschappen ten dienste zijn gesteld, gaat hij diep in op de houding die de Amsterdamse Jood tegenover zijn Joodse alkomst heeft. Zo probeert hij onder meer vast te stellen in welke mate de Amsterdamse Jood van heden minder Joods is dan de voorafgaande generatie en hoe Joods de volgende generatie zal zijn. Verder vraagt hij zich af, of er sprake is van een terugkeer tot het Jodendom bij de jongste generatie. Is het waar, dat meer kennis van de Joodse cultuur de Jood zelfbewuster, minder angstig en minder gevoelig voor de zogenaamde zelfhaat maakt?

Zijn er ook ongelovige Joden, die religieuze tradities volgen?

Hoe denken de Joden over de staat Israël en hoe over het anti-semitisme ? De auteur legt verband tussen het feit dat bepaalde beroepen verhoudingsgewijs veel Joden aantrekken en de kennis en gevoelens van de Joden ten opzichte van hun Jood-zijn in deze beroepen.

Over de Jood en zijn houding tegenover het Jood-zijn is reeds veel geschreven, romantisch en sarcastisch, voorzien van anti-semitisch en philo-semitisch commentaar, maar zeer weinig werd objectief wetenschappelijk onderzocht. De auteur benadert deze materie nu zonder mythologie, hetgeen niet wil zeggen, dat hij een gevoelsmatige houding met het Joodse volk en Joods Amsterdam ontkent. Integendeel, naast de wetenschappelijke analyse tracht hij middelen aan te geven om de individuele Jood en de Joodse gemeenschap te helpen een gezonde en gelukkige toekomst op te bouwen, waar nu vaak onzekerheid bestaat.

Dit boek bevat het eerste onderzoek, waarin een gehele Europese Joodse gemeenschap met behulp van sociale psychologische technieken werd doorgelicht. De leesbaarheid van dit vlot geschreven boek wordt nog verhoogd, doordat de schrijver vaak historische en literaire zijpaden bewandelt.

Een boek dat de lezer een nieuwe kijk geeft op de problematiek van de Jood en de Joodse gemeenschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.