Het lied van de olifant

Titel
Het lied van de olifant

Jaar
1958

Overig
poezie

Pagina's
33HET LIED VAN DE OLIFANT

De Bergense dichter M. Mok, die vooral het leed van de voorbije bezetting in meesterlijke en onvergetelijke strofen heeft vastgelegd, laat zich in deze uitgave van een geheel andere kant kennen. Hier is hij de dichter voor het kind - en (laten we eerlijk zijn) ook voor de volwassenen, die evenzeer kunnen genieten van de avonturen, welke de op hol geslagen kolos van een olifant beleeft.

Het is de grote verdienste van de auteur Mok, dat hij er in geslaagd is, om - met het volledig behoud van een poëtische spanning - een toon te treffen, die onmiddellijk bij het kind weerklank zal vinden.

Wij hebben geen ogenblik geaarzeld om dit „episch gedicht” in onze „Merel-reeks” op te nemen: de dichter breekt hier tijdelijk de brede baan van zijn dichterschap af, om een bescheidener, maar niettemin bekoorlijke, zijweg te bewandelen.

Het oeuvre van Mok heeft zich vaak gekenmerkt door een boeiende epiek. Ook in dit kindergedicht handhaaft hij zijn goede naam van voortreffelijk epicus.

’n Uitgave van

A. J. G. STRENGHOLT

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.