Auteur /Sani van Bussum

Korte levensbeschrijving van Auteurhttp://www.joodsebibliotheek.nl/img/schrijvers/sani_van_bussum.jpg Sani van Bussum
Sani van Bussum (1876-1933) werd 7 augustus 1876 in Amsterdam geboren als Sientje Prijes, dochter van Moritz Prijes, een horlogemaker, en Marianne Speijer. Na haar lagere school werd Prijes tot haar grote teleurstelling kostuumnaaister. In 1897 werd ze lid van de SDAP en even later werd ze benoemd tot secretaris van de Amsterdamse Naaistervereeniging ‘Allen een’. Deze laatste fuseerde met de Rotterdamse naaisterverening tot de Algemeene Nederlandsche Naaisterbond (ANNB) waarvan Sientje Prijes secretaris werd. In 1898 begon de ANNB met de Naaisterbode. Prijes nam de redactie voor haar rekening en kon eindelijk haar schrijftalent ontplooien. In 1901 fuseerde de Naaisterbond met de Kleermakersbond tot de Bond in de Kleedingindustrie. Ook van deze bond werd Prijes secretaris. Daarnaast werd ze redactrice van De naaisters en kleermakersbode. Door haar slechte lichamelijke conditie moest Prijes deze twee functies al snel neerleggen. Ze trachtte nog even het voorzitterschap van de Bond in de Kleedingindustrie op te nemen, maar ook dat kon ze door voortdurende ziekte niet aan. In 1902 – een jaar na haar huwelijk met de onderwijzer Frerich Schmidt – legde Sientje Prijes definitief al haar taken in het bondsbestuur neer. In 1904 hielp ze bij de oprichting van de Sociaal-Democratische Vrouwen-Propagandaclub. Ze werd secretaris, maar ook deze functie moest ze al binnen het jaar neerleggen.
Sientje Prijes had nu de tijd om zich naast haar huishoudelijke taken en het moederschap te concentreren op het ontwikkelen van haar schrijftalent. Al in 1906 schreef ze enkele korte verhalen voor De Proletarische Vrouw. Daarnaast schreef ze voor het drankbestrijdersblad De Blaauwe Vaan, waarin ze in de jaren twintig een vaste rubriek kreeg onder de naam ‘Rubriek voor de vrouwen’. Onder haar pseudoniem Sani van Bussum publiceerde ze in 1927 haar eerste boek De lamp van den meester. Hierin schetste ze het schoolleven door de ogen van de onderwijzersvrouw. In haar tweede boek, Een bewogen vrijdag op de Jodenbreestraat, beschreef Sani van Bussum een moeilijke bevalling in de Jodenbreestraat in 1870. Dit was tevens de plaats en tijd van haar eigen geboorte en ook haar familieleden zijn hierin te herkennen. Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen vertelt het verhaal van de vijftigjarige bruiloft van een kinderloos echtpaar. Dit verhaal baseerde Sani van Bussum op het leven van haar oom en tante. Ze stierf enkele dagen na de publicatie van dit boek in 1933, vijf jaar na de dood van haar dochter, die slechts 24 jaar oud werd. Postuum verscheen nog In de Gouden Klok, een autobiografisch meisjesboek.

Digitaal archief over Sani van Bussum
pdf Aankondiging 'Openbare Vergadering' ANNB
pdf Advertentie voor boek 'De lamp van den meester', 1933
pdf Bericht van overlijden, Algemeen Handelsblad, 9 juli 1933
pdf Bericht van overlijden, Het Vaderland, 9 juli 1933.
pdf Boekbespreking van Herman Robbers over 'Het Joodsche Bruidje' in Elsevier, 1933
pdf Overlijdensadvertentie in Algemeen Handelsblad, 8 juli 1933

Hebt ù ontbrekende boeken of informatie over auteurs?
Beschikt u over boeken die u niet in deze bibliotheek hebt gevonden? Bent u bereid die ter beschikking te stellen zodat andere geïnteresseerden ze ook kunnen lezen? Hebt u informatie over één van de schrijvers? Documenten die de moeite waard zijn? Als u kunt helpen de Digitale Joodse bibliotheek verder te completeren, neem dan contact met ons op.